Jankovics Marcel úr elnök részére

Jankovics Marcel úr elnök részére
Nemzeti Kulturális Alapprogram

B u d a p e s t , VI. Bajza utca 32. 1068

Igen tisztelt Elnök Úr!

A Százak Tanácsa 1999-es évkönyve tartalmazza állásfoglalásainkat és 90 szerzőnk írásait.
A könyv kiadása ügyében a Magyarok Világszövetségének nyomatékos ajánlásával a kiadó a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához fordult pályázatával támogatásért.
A pályázati kérelmet elutasították.
A Százak Tanácsa június 9-i ülésén megütközéssel vette tudomásul, hogy az NKA Igazgatósága nemcsak a kötet kiadásának a támogatását utasította el, de a fél éven belül visszatérítendő kölcsön nyújtását is.
A Százak Tanácsának ülése megbízta az ügyvezető elnököt, hogy a testület megütközését továbbítsa a Nemzeti Kulturális Alapprogram elnökének.

Budapest, 1999. június 11.

Tisztelettel:
Fekete Gyula
üv. elnök

Melléklet: a kötet szerzőinek névsora.