Iskola a magasban – beszámoló az őszi programokról

Dr. Kováts-Németh Mária

Dr. Kováts-Németh Mária

A Százak Tanácsa ISKOLA A MAGASBAN elnevezésű programjának őszi eseményeiről az alábbiakban számolok be.

A Százak Tanácsának tagjai szeptember 23-án a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban 250 diáknak tartottak előadásokat. Dr. Koós Ferenc neveléstörténész A Horthy-kor kutatásában végzett eredményeit vezette elő, Dr. Kováts-Németh Mária egyetemi magántanár A jó nevelés a legjobb nemzetpolitika, Gyimesi János szakíró, kosárlabda mesteredző A küzdés nemesíti a lelket – a csapatjáték nevelőértéke című előadásaikkal az iskola érték- és kultúraközvetítő szerepének jelentőségét és lehetőségeit hangsúlyozták. Az előadásokat Tóth Konstantin OSB, igazgató úr nyitotta meg, s a gimnázium több tanára is megtisztelte.

Október 22-én a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban nemzeti ünnepünk alkalmából 1956 üzenete címmel Dr. Gedai István, a Nemzeti Múzeum ny. főigazgatója tartott személyes részvétele, érintettsége alapján nagyhatású ünnepi beszédet az intézmény valamennyi tanulója (450 fő) számára. A megyei események korhű – személyekhez kötött – megjelenítését a Gimnázium diákjai kiválóan mutatták be irodalmi színpadi előadásukkal.

Október 25-én Nagykaposon, a Városházán a város és a körzet pedagógusai, lelkészek hallgatták meg Prof. dr. Albert Sándor egyetemi tanár A közoktatás dilemmái, Dr. Kováts-Németh Mária Az európai és sajátosan magyar értékeink, Dr. Kisida Elek sebész, egyetemi magántanár: …És mivégre is?!…, Gyimesi János szakíró, kosárlabda mesteredző: A küzdés nemesíti a lelket – a csapatjáték nevelőértéke című előadásait, és vettek részt az azt követő beszélgetésben. A rendezvényt Petrikan Péter polgármester és Böszörményi Edit, a Pedagógus Szövetség Területi Választmányának elnöke köszöntötte.

November 4-én a Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban, Felsőőrön Dr. Németh Ferenc ny. igazgató, borász Magyar őstörténet, és Dr. Kováts-Németh Mária Európai és sajátosan magyar értékeink című előadásain 50 felsős gimnazista diák vett részt, melyeket kérdéseikkel gazdagítottak. Mag. Martin Zsivkovits igazgató úr, aki magyarul is megtanult, köszöntötte a diákokat és a kollégákat. A rendezvény után egy kellemes órát beszélgettünk közös problémáinkról, többek között a hittan tanításának kötelező tantervi megvalósításáról.

A kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium immár negyedik alkalommal fogadta a Százak Tanácsa előadóit, akik ez ideig kilencen beszéltek nemzeti sorskérdéseinkről az alkalmanként 200-250 diáknak. November 13-án délután  Barna Erika tanár beszélt a kézírás szerepéről a pályaválasztásban, majd Gyimesi János tanár, kosárlabda mesteredző,  May Attila építész, vívó olimpikon és Szijártó István irodalomtörténész beszéltek arról, hogy  A HAZASZERETET AZ EMBER MÉLTÓSÁGA.

 

Dr. Kováts-Németh Mária és dr. Szijártó István a Varsói Tudományegyetemen egyik lengyel vendéglátójukkal

Dr. Kováts-Németh Mária és dr. Szijártó István a Varsói Tudományegyetemen egyik lengyel vendéglátójukkal – Fotó: Barátka Agnieszka

November 19-20-án a Százak Tanácsa tagjai a Varsói Tudományegyetemen, a világ legtöbb magyar szakos hallgatóját képező Magyar Tanszék szervezésében tartottak előadásokat:
Dr. Szijártó István a magyar nyelv gazdagságáról, sorskérdéseinkről, a lengyel és magyar nép közös céljairól, egymást támogató vállalásairól szólt. Dr. Németh Ferenc a magyarság őstörténetével kapcsolatos kutatásokat mutatta be; Dr. Kováts-Németh Mária a közös európai, a magyar és lengyel nemzeti értékeinket, azok neveléstörténeti jelentőségét méltatta; Gyimesi János a csapatjáték nevelő erejéről, a sportsiker összetartó, nemzeti büszkeséget ápoló szerepéről beszélt. Az előadások témái a Magyar Egyesületben a Balaton-felvidék várainak és borkultúrájának bemutatásával bővült. Mindkét találkozás a barátság további erősödésén túl számos megoldásra váró tennivalót vetett fel. A beszélgetések részvevői az egyetemről Dr. Grzymska Csilla tanszékvezető, Gedeon Márta lektor, Halina Grzymska könyvtárvezető, Grzeszak Anna PhD tanársegéd, Barátka Agnieszka Phd-hallgató.

November 25-én a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjai számára a Százak Tanácsa előadásainak témája az egészségi állapotunk megőrzése, illetve javítása volt. Dr. Szijártó István az Életminőségünk mint kihívás problémaköreit; Hornyák László közgazdász egészségi állapotunk helyzetképét mutatta be nemzetközi összehasonlításban. Dr. Béres József c. egyetemi tanár, a Béres Vállalatcsoport elnöke Legyen az egészség is hungarikum című előadásával szólította meg a diákokat, hogy ezért minden magyar embernek felelősen tennie kell.

November 26-án a felvidéki Tornalján Korda Edit, a Pedagógus Szövetség Területi Választmánya elnökének szervezésében a Kazinczy Ferenc Alapiskolában 38 pedagógus, Tóth László főtisztelendő, Dusza Mária, Agócs Gyula polgármesterek, Nagy László, Legáth Róbert városi képviselők, Balájti Lajos városi elöljáró érdeklődött a Százak Tanácsa programja iránt. Dr. Albert Sándor egyetemi tanár a szlovákiai magyar közoktatásról adott helyzetképet, s megfogalmazta azokat a kihívásokat és megoldási lehetőségeket, melyeket településenként kell megvitatni, s közösen kell dönteni. Dr. Kováts-Németh Mária az iskola, a tanító magyarságunk megőrzése érdekében tett felelősségteljes küldetéséről szólt, bemutatva a több mint 1000 éves európai és magyar iskoláztatási örökségünket.

Győr, 2013. november 29.

Dr. Kováts-Németh Mária