Információ

Tisztelt Százak Tanácsa,

a következő hónapokban is folytatódik számunkra a telefonos és postai tájékoztatás. Reméljük szeptember 3-án, csütörtökön 14.00-kor jó egészségben találkozunk mindenkivel az MMA Irodaházban, addig különböző helyszíneken kisebb csoportokban biztos láthatjuk egymást.

(Nyári szabadtéri találkozásra Kisida Elek felajánlotta Dunakeszi otthonát, s a Balaton Akadémia is készül a tavaszról elhalasztott konferenciára Keszthelyen, a Kastélyban. Javasolták többen a július 2.-i (csüt. 14.00 Andrássy út 101) találkozót. Ennek a lehetőségét az MMA vezetőivel megbeszélem és értesítést küldünk)

21 orvos tagunkat kérdeztem meg június 4-i találkozónkról. Ezideig 11 választ kaptam 6 igen (óvatosan, maszkkal, lehetőleg szabadban), 5 nem.

Megnéztem ezután az utolsó év jelenléti íveit, s legszorgalmasabb tagjaink egyrészétől külön is véleményt kértem. (10 levéllel) Eddig 2 igen (maszk, szabadban) és 6 nem válasz érkezett.

(Köszönöm azoknak, akiktől visszajelzést kaptam, hogy közösségünk egészségéért felelősséget érezve véleménynyilvánításukkal segítettek dönteni)

Miután több tagunk Trianon emlékünnepeken vállalt szerepet, illetve vidéken maga is szervező, s előzetesen már jelezte távolmaradását – a szokásos 30-40 résztvevőre nem számíthattunk. Ezek alapján dr. Bódis József államtitkár Úr előadását már tegnap lemondtam. (kérve majd egy későbbi időpontot a találkozásra)

Kérem tartsátok a kézirat leadási határidőt, (jún.4- esetleg 5-6) hogy a nyáron olvasókhoz jusson ajánlásaink újabb gyűjteménye.

Dr. Ozsváth Ferenc ny.főiskolai tanár, Kaposvár volt alpolgármestere, díszpolgára életének 91. évében itt hagyott bennünket. Példás életet élt, szeretetre méltó ember volt, akinek barátságára büszkék voltunk.

Örömmel hallottuk a Kossuth rádióban Galgóczy Gábor KÉSZ társelnök a kereszténység védelmében mondott bölcs szavait, s örömmel terjesztjük a KÉSZ elnökség június 4-ére Kárpát-medencei harangozásra felhívó üzenetét (melléklet). Makláry Ákos és Galgóczy Gábor elnököknek, s az ötletadásban részes Foltán Lászlónak is köszönet.

Isten éltesse a 85 éves Balassa Sándort!

Elkészült Sutarski Konrád Trianon -Európa nyílt sebe c. kétnyelvű kötete (Szent László könyvek), melyet júniusban majd a Püski Könyvesházban illetve a szerzőnél megvásárolhattok.

A korábbi tájékoztatómban már bemutatott “Szorongató tájékozatlanságunk ellen” c. 21 szerzős Százak Tanácsa kötetet a szerzőknek a megjelenés után azonnal postázom, hasonlóképpen azoknak, akik szeretnék megvásárolni.

Kedves Barátaim, akivel telefon vagy e-mail kapcsolatban voltam ezekben a hónapokban többször jelezték, hogy hiányzik nekik a találkozás. Ezt a lélek- és bizalomerősítő tényt is fontosnak tartom megosztani Veletek. Mindenkinek jó egészséget, vidámságot kívánok, a jó Isten vigyázzon Mindnyájunkra.

baráti kézszorítással Szijártó István üv. elnök

Trianon 100