Információ

Tisztelt  Barátaim,

az esetleges vírusjárvány terjedésére is felkészülve az MMA vezetősége – mindnyájunk egészségének védelmében – áprilisi találkozónk halasztását javasolta. Ezzel egyetértve, április másodikára tervezett találkozónkat elhalasztjuk. Következő összejövetelünk május 7-én csütörtökön du. 14.00 kor lesz. 

Miután a Székely Nemzeti Tanács felhívásával többször foglalkoztunk mindnyájan egyetértve, ezért a sajtó számára a következő közleményt fogalmaztam:

“A Százak Tanácsa a Székely Nemzeti Tanács munkáját megalakulása óta ismerve, azzal  egyetértve, támogatja mostani felhívásukat is aláírásra kérve a nagyvilágban élő minden magyart. A Százak Tanácsa a székelység önrendelkezését történelmi, kulturális és erkölcsi megfontolásokból is magától értetődőnek tekinti, s azt ezután is támogatni kívánja.

A nemzeti összetartozás évében, a székely szabadság napján Budapesten, 2020. március 10-én “

Baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök