Értelmiségiek a vidékért

Nyilatkozat.

Örömmel csatlakozunk a Százak Tanácsa tagjai:  CSOÓRI SÁNDOR, POZSGAY IMRE és NIKHÁZY GÁBOR által meghirdetett ÉRTELMISÉGIEK A VIDÉKÉRT mozgalomhoz.
1996 évi alapításunk óta számtalan állásfoglalásunk, ajánlásunk született a magyar föld és népe megmentése érdekében, elnéptelenedő falvaink védelmében.
Továbbra is dolgozni kívánunk ezért, s a szakszerű és becsületes munkában mindig támogatni fogjuk a döntéshozókat.

Budapest, 2015. június 5.

Tagjaink és tanácskozásainkra meghívott barátaink nevében:
Albert Gábor,  Andrásfalvy Bertalan és Szijártó István
a Százak Tanácsa ülésvezető elnökei