Emlékmű

Tisztelt Tagtársaink, miután már évekkel ezelőtt egyetértettünk a Szabadság téri szovjet emlékmű áthelyezésével, az akkori szervezőket is támogatásunkról biztosítva – Fekete Gyula elnökünkkel együtt megadtuk a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (Zétényi Elnök Úrnak) a kért jogi felhatalmazást. Barátsággal Szijártó István

N E M Z E T I J O G V É D Ő A L A P Í T V Á N Y
Postacím: 1095 Gabona u.10. dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, ügyvezető leveleivel

Elnök: dr. Zétényi Zsolt
Bankszámla szám: 11600006-00000000-13012348
Drótposta (E-mail) : njsz@nemzetijogvedo.hu
Honlap: www.nemzetijogvedo.hu
Telefon:(00-36 vagy 06) 30-549-4167
ügyvezető: 2163088
Adószám:18446081-1-05