Emlékeztető a Százak Tanácsa szeptember 2-i üléséről

Tisztelt Barátaim,

Tagjaink és állandó meghívott barátaink közül 34-en voltunk együtt a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott összejövetelünkön. Köszönet házigazdáinknak. (Okt. 7., Nov. 4., dec. 2. csütörtöki napjain is itt találkozunk majd) Szomorú kötelességem volt Pátkai Róbert ev. püspök Londonból érkezett halálhírének és szeretett társunk dr. Galgóczy Gábor főorvos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke halálának bejelentése. Felállva emlékeztünk, egy fohászt mormolva lelki üdvükért, önmagunk vigasztalására is. Kimentést kértek – mindnyájatokat barátsággal köszöntve – Somodi István (97. életévébe lépve) Gyulay Endre, Rókusfalvy Pál, Bogár László, Pentelényi Tamás, Sándor József, Murányi László, Dobó Márta, Spányi Antal, Kahler Frigyes, Hetzmann Róbert, Boros Erika, Keserű Katalin, Barna Erika és pécsi tagjaink.

Júniusi találkozónk óta Bakos István Bethlen Gábor díjához, a legrangosabb magyar civil kitüntetéshez gratulálhattunk, dr.Gereben Ferenc a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta (Most vehették át Szakály Sándor a Széchenyi, Medvigy Endre a József Attila díjat)  Gratulálunk a megérdemelt szép elismerésekhez. A Százak Tanácsa jelen jubileumi évében három társunknak szavazta meg egyhangúan “a Haza Embere” oklevél élő tíz tulajdonosa  a Százak Tanácsa tagjaként vállalt nemzetszolgálatot.

Dr. Bárdi László orientalista oklevelét Pécsre utazva Foltán Lászlóval és Kisida Elekkel, Andrásfalvy Bertalan és Kellermayer Miklós jelenlétében – a Pécsi Egyetem Földrajzi Intézete Princz termében – geográfus barátok, egyetemi vezetők, Bárdi László tanártársai jelenlétében adhattuk át. (A rögtönzött kis ünnepségről a 3 pécsi díszpolgár fotóival a helyi sajtó részletesen beszámolt) dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár köszöntését Duray Miklóstól, Foltán László tanár, edző, olimpiai és világbajnok kenus ügyvivőtársam laudálását Bíró Zoltántól hallottuk. (Köszönő szavaik bizonyították, hogy mi, akik Fekete Gyula, Csoóri Sándor, Nemeskürty István, Grosics Gyula, Béres József, a Püski és Csete házaspárok szellemi, lelki örökségét, alázatos nemzetszolgálatát  is őrizni szeretnénk, helyes döntést hoztunk elismerésükkel.)

Dr. Gereben Ferenc művelődés-szociológus, dr. M. Kiss Sándor történészprofesszor és dr. Oláh István agrármérnök, szerkesztő tagtársaink – sokunk régi barátai – bemutatkozó szavai után dr. Fekete Gyula közgazdász adott egy helyzetelemzést a mai Magyarországról, a járványkezelésről és a sikeres gazdasági újraindulásról. Hangsúlyozta, hogy az ellenzék sok esetben félretájékoztatja  a lakosságot és ez súlyos politikai károkat okoz, ezért fontos ismernünk a tényleges adatokat, melyek  a járványkezelés terén és a gazdasági újraindulás adatai szerint megnyugtatóak. A hozzászólások ezt a képet valamelyest árnyalták. Dr. Gyurkovits Kálmán a Magyar Egészségügyi Társaság munkájáról az augusztusi Orvos  Világtalálkozóról adott kitűnő tájékoztatást. A Magyarok Világszövetsége oltásellenes nyilatkozatait értetlenül és megdöbbenve vettük tudomásul.

Bakos István a Bethlen Gábor Alapítvány program felelőseként, a Kárpátaljai Magyarok Nagyasszonya  szoborállításról adott tájékoztatást. Személyesen is több barátunk érintett, akik a Százak Tanácsát képviselik a szoboravatási ünnepen. Az Eucharisztikus Kongresszus is  több tagunknak ad feladatot.Totth Elemér a Védett Társadalom Alapítványról adott tájékoztatást, melynek céljaival a jelenlevők egyetértettünk, hasonlóan a CÖF békemenet tervével. Talpassy Zsombor, Zétényi Zsolt szólt még, s megállapodtunk egy a nemzet egészének szóló nyilatkozat/állásfoglalás/ajánlás megfogalmazásának előkészítéséről, s a Százak Tanácsa 25 éves történetének bemutatásáról. (A következő hetekben adom le a történetünket összefoglaló könyvünk  “Jöhet idő, amikor emlékezni jó lesz…” kéziratát az Antológia kiadónak, mely idén még az olvasók kezébe kerül.)  Fontos lenne egy filmmel bemutatni a Százak Tanácsát, s honlapunkat aktualizálni. Ezek elsősorban anyagi kérdések, melyekről a Százak Tanácsa Alapítvány kurátorainak kell dönteni.

Következő találkozónkra Bogár Lászlótól kértünk helyzetelemzést és Kocsis István új Trianon könyvét is szeretnénk bemutatni, s reméljük a járvány miatt elmaradt korábban tervezett előadásainkra is sor kerülhet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a Polgári Magyarországért Egyesülettel tervezett együttműködésünknek is megfelelő kereteket keresünk. Szeretnénk segíteni a Magyar Örökség és Európa Egyesület gondjainak megoldásában is. A Százak Tanácsa tagjainak gondolatait idén a Balaton Akadémia jubileumi tanácskozásán résztvevők előadásaival együtt – 50 szerzővel –  “A nagyvilágon e kívül..” címmel adtuk ki, az első példányokat a jelenlevő szerzők átvették, majd kisebb csoportokban beszéltünk a teendőkről.

Ülésvezető és program előkészítő társaim Bakos István, dr. Bíró Zoltán, dr. Fekete Gyula, Foltán László és dr. Gyurkovits Kálmán nevében is jó egészséget kívánunk.

Baráti kézszorítással : dr. Szijártó István ügyvivő elnök