Emlékeztető a Százak Tanácsa Egyesület 2015 évi közgyűléséről

A jelenlevők egy tartózkodással elfogadták az ügyvivő elnök beszámolóját a 2014. évről. A 2004 óta közhasznú egyesületként működő Százak Tanácsa tavalyi közgyűlésén határozott az egyesület megszüntetéséről, ezért már nem kértük a közhasznúság megtartását, s kezdeményeztük az egyesület megszüntetését. (A szükséges iratokat a nyilvántartó bíróságnak benyújtottuk)
Április 2-i ülésünk volt az utolsó hivatalos összejövetelünk, ahol engem végelszámolónak megválasztottak. A Számvevők Könyvelőirodával és Farkas Márta könyvvizsgálóval készítem el a 10 év közhasznú egyesületi munkájának összefoglalását és zárómérlegét.

Találkozóink időpontjait korábban már jeleztem, most megismétlem: 2015. május 7. (téma a vidék helyzete), június 4. (az első világháborús összeomlás, Trianon, beszámoló az EMKE munkájáról), szeptember 3., október 1., november 5., december 3. (a helyszín továbbra is a Magyarság Háza, kezdés 14.00., az ülések előkészítése és vezetése Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Gedai István, dr. Kisida Elek és az én feladatom maradt.)

2014. februárban hozott döntésünk szerint a Százak Tanácsa Alapítvány – melynek elnöke dr. POZSGAY IMRE – veszi át a megszűnt egyesület feladatait. Bercelen a Százak Tanácsa “Életminőség-mint kihívás” munkacsoportja találkozott, folyamatos munkájukról számot adva (20 résztvevő). Találkoztunk V. Németh Zsolt földművelési államtitkárral, levelünkre válaszolt Kiss Miklós Zsolt Vidékfejlesztési államtitkár: mindketten tárcájuk lehetőségekről tájékoztattak bennünket.

2014 évi beszámolómból kimaradt a Teleki Pál emlékérem, melyet két tagunk: dr. Kisida Elek és dr. Medvigy Endre is megkapott. Idén március 15-én Kocsis István megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Gratulálunk!

Május 6-án szerdán egész napos programot szerveztünk Erdőbényére. (Az utazást szervezi és vezeti Foltán László.)

Baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök
2015. április 21.
www.szazaktanacsa.hu
30-2378079
iszijarto@freemail.hu