EMLÉKEZTETŐ a Százak Tanácsa 2011 febr.3.-i ülésérő

Zárt ülésünkön tájékoztattam tagjainkat a januári oktatás-nevelés tanácskozásunk hivatalos visszhangjáról (Albert Gábor és Duray Miklós elnöklésével felszólaló barátaink közül Andrásfalvy Bertalan, Koós Ferenc, Naszlady Attila, - az állásfoglalás kialakítását segítő Bakos István és Bíró Zoltán – felajánlottuk segítségünket az oktatási államtitkárság munkatársai részére). A külföldön lévő államtitkárt helyettesítő kolléga köszönetét fejezte ki, s élni szeretnének a felajánlással. M. Szabó Imre felhívásához csatlakozunk a temerini fiuk büntetésének egyhítését kérve. A már sokszor kifogásolt emeregy Kossuth tárgyban nyilatkozatot fogalmazunk. Kindler József temetésén Dunakesziben többen voltunk, márciusi gazdasági tárgyú ülésünket az Ő emlékére szervezzük (Bevezető előadást tart Bogár László professzor) Püski Sándor születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Hegedűs Lóránt betegágyáról köszöntötte a tagságot, szeretnénk több vidéki találkozót szervezni, utazni nem tudó tagjaink is igényelnék ezt. Rózsás Jánossal -Nagykanizsa- már beszéltünk erről. Jó kívánságainkat küldtük a 85 éves Grosics Gyulának, a 80 éves Mádl Ferencnek. A születésnapját a mai napon ünneplő Csoóri Sándort mindnyájunk nevében Pozsgay Imre köszöntötte, méltatva munkásságát. Miután 13 orvos tagunk van, akik közül többen előadást tartottak – bár az egészségügyi államtitkárság nem képviseltette magát (azon a délutánon az államtitkár úr 3 Dél-dunántúli kórházban tartott előadást) – Réthelyi Miniszter Úrnak felajánlottuk közhasznú egyesületként stratégiai partnerségünket. Civil szervezetünk az őszinte beszéddel segíteni kívánja a nemzeti erőforrás minisztériumának felelős munkáját.

Nyolcvannál többen gyűltünk össze a három órakor kezdődő, s hét óráig tartó nyilvános ülésünkre, melynek témája a nemzeti egészségügy volt. Pozsgay Imre elnökként először a Semmelweis tervről részletesen szóló dr. Bene Éva főorvosnak adott szót, aki

javaslatot tett állásfoglalásunk szövegére is, majd dr. Naszlady Attila professzor vetítette fel számunkra az ideális egészségvédelmi rendszertervet. Dr. Béres József az egészségvédelem szerepéről, a megelőzés fontosságáról, Hornyák László közgazdász a gyógyászati

segédeszközök forgalmazásának problémáiról beszélt, dr. Kopp Mária az évi 100 milliárd forintra becsült hálapénzként kifizetett összegről és egy önkéntes zöldkeresztes pénztár létrehozási lehetőségéről szólt.

Dr. Papp Lajos szívsebész professzor az általános társadalmi korrupció mocsarában vergődő egészségügy pénztelenségének bevallását: az egyenes beszédet hiányolta. Az orvosi esküjükhöz, hivatásukhoz hűséges túlnyomó többség megérdemelné az őszinte szavakat. Erről beszélt dr. Csókay András idegsebész, ez volt

dr. Éger István kamarai elnök hozzászólásának lényege is, de így látták dr. Bertók Lóránd és dr. Mózsa Szabolcs professzorok, ez

dr. Tahy Ádám, dr. Tomcsányi János és dr. Körmendy Béla véleménye is. Naszlady professzor szerint sokkal több pénz van a rendszerben, csak rossz a felhasználás. A vitakérdéseket élezte ki hozzászólásában dr. Jobbágyi Gábor jogász professzor, aki most bemutatott könyvében a magyar orvosok és ápolók 1956-os hősies helytállásáról írt, részletesen elemezve a forradalom veszteségeit.

Más dimenzióba helyezte a kérdést dr. Tanka Endre jogász professzor véleménye, – erre szeretnénk később visszatérni.

Dr. Kellermayer Miklós a Kairosz kiadónál megjelent ÉLET című kitűnő könyvét Csókay András méltatta elismerő szép szavakkal. A tanácskozás befejezése után is hosszan beszélgettek a résztvevők, a magyar társadalomban évtizede erősödő bizalmi válság okairól.

Miután mindnyájunk meggyőződése, hogy a nemzeti kormány alapkérdésekben helyes úton jár, segíteni kívánjuk tanácsainkkal és kritikai véleményünkkel az országgyűlés törvényalkotó és a kormány operatív munkáját.

Márc 3 csüt. 15.00 a Várban gazdaság ápr. 7. csüt. kultúra (előtte 14.00 ill. 14.30 közgyűlés)

Soros elnökeink nevében is barátsággal:

2011. február 5.

Szijártó István ügyvivő elnök