Emlékeztető a márciusi ülésünkről

Márciusi ülésünkön megemlékeztünk Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudósról, a Magyar Művészeti Akadémia tagjáról, a Nemzet Művészéről. dr.Andrasofszky Barna és Albert Gábor méltatásai után átadtuk dr. Báthory Katalinnak a Százak Tanácsa tagjai számára alapított elismerésünket. A jelenlevők őszinte tetszéssel fogadták, hogy Báthory Katalin immár A Haza Embere. Örömmel fogadtuk a 99. életévébe lépett platinamisés Olafsson Placid Atya üzenetét, aki hálásan fogadta a Százak Tanácsa tagságát. Húszan köszöntöttük születésnapján Balassa Sándort a Zeneakadémián rendezett ünnepi hangversenyen. Honlapunkon olvasható javaslatunk: legyen Magyar Örökség az ezeréves lengyel-magyar barátság.

Terveink szerint a média volt találkozónk középpontjában. Kondor Katalin, dr. Feledy Péter, dr. Gazsó L. Ferenc előadóinktól jó áttekintést kaptunk a félmúlt, s a jelen média helyzetről. A kétségtelen gondokat a témához hozzászólók is szaporították, s csak remélhetjük, hogy a felvetett kérdéseket a döntéshelyzetben lévők ismerik. Azt már nem hihetjük, hogy képesek ezeket mind megoldani… Persze reménykedünk, tudva, hogy a gonosz győzelméhez elég annyi, hogy a jók ne csináljanak semmit. A tanácskozáson felszólaltak: dr.Somodi István, dr.Rókusfalvy Pál, dr. Körmendy Béla, Rajnai Miklós, dr.Kisida Elek, László György, Kemény Endre, Faragó Szilvia, Novák Előd, dr.Boros Erika, dr.Báthory Katalin, M.Szabó Imre, dr. Somhegyi Annamária, Simó József és Foltán László.

Külön köszönöm azoknak, akik segítik az üléseinken elhangzottakat továbbítani, a gyakorlatba átültetni mindazt, amihez erőnk illetve lehetőségünk van. Vidéken tartott tanácskozásaink szervezése, utazásaink kisebb csoportokban, jó kiegészítései havi találkozóinknak csakúgy, mint könyveink, vagy a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott beszélgetések. (A „Sorskérdéseink” második kötetében dr. Sallai Éva újabb 15 tagunkkal készített riportjai lesznek)

Április 2.-án tartjuk a 2014 –es évről beszámoló közgyűlésünket, s tavalyi határozatunk szerint a közhasznú egyesületként töltött évtized zárását. Május 7.-én a magyar vidék helyzetéről tervezünk beszélgetést. Erdőbényére május 6.-án egy autóbusszal utazunk dr. Béres József meghívására (Foltán László az utazás szervezője és vezetője márc.15-ig várja a jelentkezőket foltanlaszlo@t-online.hu. Nagyon remélem, hogy sokan eljutunk majd Marosvécsre, a Kemény család birtokába visszakerült kastély meglátogatására. Június 4.-én dr. Salamon Konrád történész, egy.i tanár az első világháborút követő összeomlásról, dr. Széman Péter elnök az EMKE munkájáról szól. (Lovász László MTA elnök előadására ősszel kerül sor) „Kislexikonunk” életrajzi adatait frissítjük,  új adataikkal segítsenek ebben. dr. Boros Erika új tagjaink szócikkeit készíti. Köszönöm ezt.  (boroserika@hotmail.com). Az „Iskola a magasban” kötetet dr. Kováts-Németh Mária szerkeszti – március 26.-án Farádon készülünk véglegesíteni a könyvet.

Ülésvezető társaim: Albert Gábor és dr.Kisida Elek nevében is baráti kézszorítással: dr.Szijártó István üv.elnök

2015.március 6.

H- 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
www.szazaktanacsa.hu