Emlékeztető

a Százak Tanácsa március 7-én tartott összejöveteléről. Harmincheten voltunk együtt, amikor Foltán László ügyvivő elnök megnyitotta tanácskozásunkat. Felállva emlékeztünk dr. Czakó Gábor Bethlen Gábor díjas íróra, a Nemzet Művészére, a Százak Tanácsa alapító tagjára. Foltán László bejelentette, hogy  megérkezett a  12 alapító taggal létrehozott Százak Tanácsa a Nemzet Szolgálatában Egyesület bírósági bejegyzése. Dr. Nyakas Szilárd érdekes, valóban nagylélegzetű – Arisztotelesztől a mai kor proxy háborújáig  ívelő – előadását meghallgatva, azonnal napi teendők, megoldatlan kérdések közepébe kerültünk, mint például a társadalmi közhangulat alakítása, a harmadik út a politikában, vagy éppen az, hogy mi a nevelés célja.

2011-ben a Százak Tanácsa részletes indoklással már állást foglalt a két kamarás parlament létrehozásának szükségességéről  (1999-ben és 2000-ben a Magyarok Világszövetsége is szorgalmazta ezt) A jelenlevők ma is indokoltnak, a nemzet érdekében valónak tartják. Ugyancsak indokoltnak tartjuk a törvény erejével védeni hazánk vezetőit.

A közelmúlt politikai vitáiban a Százak Tanácsa neve is többször előkerült. Miután 28 éve tagjainkat nem a Komintern, hanem a nemzeti együttműködés szellemében 150 többségében konzervatív szervezet javasolta, akik nem pártpolitikával, hanem a nemzet sorsával foglalkoztunk, megrendülten értesültünk köztársasági elnöknőnk lemondásáról, akinek munkáját  legtöbben már családügyi miniszterként  is értékeltük, hiszen gyermekeinket így nemzetünk jövőjét is szolgálta munkájával. Köztársasági elnökként pedig nemzetünk legjobb arcát mutatta a világnak. Az ellenzéki pártok médiahadjárata, s az azóta sem csituló indulatok egyértelművé tették, hogy a pártpolitika hatalmi harcait látjuk. A kérdés  politikai oldalát a miniszterelnök úr megoldotta. A világháború veszélye, a globalizmus kontra nemzetállamok egyre élesebb vitái, s a közelgő választások racionalizmusa már felülírta a köztársasági elnök és a volt igazságügy miniszter élet drámáját. Rokonszenvünk ezután is kíséri őket életük során. A Százak Tanácsa az egységes nemzet érdekében igyekezett mindig józan párbeszédre törekedni  választott vezetőinkkel. Erre kötelezi 95 halottunk – 54 alapító 41 kooptált tagunk – őrszelleme is. Adventi levelünkben azt írtuk, hogy bár a világon minden eladó, azért nem kell mindent megvenni. Tudomásul vettük, hogy ez nem tetszik mindenkinek. Most szomorúan tesszük hozzá ehhez, hogy a másik ember személyének tiszteletét, egyáltalán a jó ízlést  is milyen könnyen elfelejtik a hatalom megszerzésére vágyakozók. A könnyen ítélkező, embertársaik becsületébe gázoló jól értesültek jó ha tudják: egyszer, váratlanul saját lelkiismeretük  fog megszólalni. Erkölcsi zsinórmértékként olyan világban, amikor a politikai és üzleti árulás csak dátum kérdése, talán az is elég lenne, ha senki nem merné tíz javaslatnak tekinteni a tízparancsolatot.

Ezt a napirendi pontunkat a jelenlevők egyet értésével zártuk le.

A tanácskozáson dr. Kováts-Németh Mária, dr. Ludányi András, Jelenczki István, Bakos István, Rajnai Miklós, dr. Szász István Tass, dr. Messik Miklós, dr. Béres József, dr. Zétényi Zsolt és dr. Szijártó István szóltak.

Március 15-én nemzeti ünnepünkön, s a közelgő Húsvéti ünnepen  mormoljunk el egy fohászt a világ békéjéért, nemzeti megmaradásunkért, s a Jó győzelméért. Nyissuk ki a remény kapuit. Április 4-én találkozunk.

Ügyvivő elnökünk és soros elnöktársaim nevében is Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok baráti kézszorítással: Szijártó István