Emlékeztető

a Százak Tanácsa idei első üléséről. Felállva emlékeztünk *Kurucz Gyulára* a német nyelvterületen diplomataként is dolgozó íróra, a Magyarok Világszövetsége Anyaországi Régiójának 1996 és 2000 májusa közötti elnökére.

Ismertettem a jelenlevőkkel *Fazekas Sándor* miniszter Űr válaszát, mely a *Tanka Endre* professzor által készített, általunk megvitatott és a Miniszterelnök Úr részére küldött anyagunkat elemezte. *Tanka Endre *válaszlevélben cáfolja a miniszteri levél állításait. A jelenlevők tudomásul vették a jelentős nézetkülönbséget. Egységes -ősz óta- a véleményünk a bevándorlás kezelésének magyar módjáról, látjuk az Európában kialakult helyzet *Orbán Viktor* döntéseit igazolja. Nagyra értékeljük a családok érdekében hozott kormányzati döntéseket, köszönjük Miniszterelnökünk karácsonyi és újévi üdvözlő levelét, s a bizakodás a reménység csapataként nemzetünk iránt elkötelezetten szeretnénk idén is gondolatokat cserélni.

*dr.Osztie Zoltán* Atya  a KÉSZ elnöke újévi gondolatokkal köszöntötte a jelenlevőket, ismertetve az Idők jelei című 52 oldalas kiadványt, majd szerkesztőtársa *dr. Náray Szabó Gábor* a Professzorok  Batthyány Körének elnöke beszélt a 16 fontos témát kidolgozó szakember gárda következő teendőiről. A Százak Tanácsa jelenlévő tagjai köszönettel fogadtuk a beszámolókat és a gondolatébresztő füzeteket. A Magyar Örökség díjas *Kű Lajos *volt labdarúgó (csapatunkban *Grosics Gyula* és *Buzánszky Jenő* utódja) az Aranycsapat Alapítvány elnöke bemutatkozó beszédében a magyar fiatalokat világszerte összefogó labdarúgó bajnokságok jelentőségéről beszélt, majd*dr.Koós Ferenc *osztotta meg velünk véleményét, aggodalmait a mai tanügyirányításról, az iskolák helyzetéről. * Murányi László, Feledy Péter, Báthory Katalin, Sallai Éva* szóltak még.

“Gondok és aggodalmak között lépjük át az újév küszöbét…rosszak az idők, mert rosszak az emberek. Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. A keresztény ember látja hogy a bajok oka  nem a külső körülményekben  van, hanem az emberi lélekben. Igy látják ezt egyébként a világ bölcsei is, akik az emberiség és a keresztény kultúra sorsáért aggódva felelősségtudattal és segítő szándékkal vizsgálják  a világválság mélyebb okait. Egyhangúan állítják, hogy az ember láthatatlan világában, érzéseiben és gondolkodásában ment végbe olyan változás , mely megrontotta a világ külső rendjét is. Az ember döntötte ki a társadalmi élet tartóoszlopait és borította magára a házat…Ki a felelős? A folyamat századokkal ezelőtt indult és több irányból ásta alá az élet alapjait. A kialakult szerencsétlen helyzetért és gyászos következményeiért pedig a modern írástudók, törvényhozók és farizeusok a felelősek….A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és a  szeretetet kell érvényre juttatnunk. Vagyis: újból keresztényeknek kell lennünk ízig-vérig, hogy emberekké nemesedjünk, a földön emberi életet élhessünk és Isten áldására méltók legyünk…”
A szentéletű* Márton Áron* püspök *1947 *első napján Gyulafehérváron mondta ezeket…

A következő hónapokban még itt a Várban fogunk találkozni mindig a hónap első csütörtöki napján.( legközelebb *február 4.-én 14.00-kor*)

*Az ülésvezetésben társaim: Albert Gábor, Andrásfalvy Bertalan, Kisida Elek nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István*