Emlékeztető

a Százak Tanácsa november 2-i találkozójáról.

A Halottak Napja sok tagunkat tartott távol az értékes előadásoktól.

Foltán László köszöntője után dr. Lóránt Károly közgazdász, villamosmérnök, több sikeres könyv szerzője, az Európai Unió és hazánk kapcsolatától, a klímaválságról tartott sok információt közlő érdekes előadást. Dr. Győrffy Károly a világon zajló keresztényüldözés – kiemelten az európai helyzet – bemutatását vállalta  adatokkal gazdagított előadásában. Több könyvben  és számtalan előadásban már sokak figyelmét hívta fel erre a szomorú jelenségre. Ezután Király Béla  mutatta be azokat a könyveket, melyeket az elmúlt években fordított a francia jobboldal ismert képviselőitől, akik barátságukba fogadták. Dr. Ludányi András tavaly ismertetett -amerikai éveit összegző – kötete  megjelent angol nyelven is. Ezután ismertettem 2023 évi ádventi levelünk fogalmazványát, melyet a jelenlevők támogattak. Talpassy Zsombor, Hajdú Gyula, dr. Bardócz Zsuzsanna, Tasnády Hajnal, Rajnai Miklós, dr. Fekete Gyula, dr. Gyurkovits Kálmán és Foltán László hozzászólásai után zártuk a találkozót.

Este hívta Foltán Lászlót  Murányi László felesége, hogy László Isten akaratában megnyugodva otthon elhunyt. Kitűnő barátunk volt, becsültük, szerettük. Az örök világosság fényeskedjék Neki. November 20-án minden tagunk megkapta adventi levelünket, melyet elegendő támogatás esetén aláírásaitokkal nyilvánosságra hozunk. December 7-én – ezévi utolsó összejövetelünkön – 14.00 órakor találkozunk az Andrássy út 64 alatt a Magyarságkutató Intézetben. Prof. dr. Kásler Miklós előadásban tájékoztat bennünket főigazgatói munkájáról, az intézet kutatásairól. Ezután adventi levelünkről és a különvéleményekről tájékoztatom a jelenlevőket. Minden tagunkat barátsággal hívjuk és várjuk.

A soros elnökök nevében: Szijártó István