Emlékeztető

A Százak Tanácsa májusi összejöveteléről.

Foltán László ügyvivő elnöki köszöntőjében Ferenc pápa látogatásának jelentőségét emelte ki, majd dr. Maróth Miklós professzor, akadémikus a kereszténység nemzetek feletti hálózatának negyedik századi megerősödéséről ennek lelki egyben történelmi-társadalmi okairól,  s a mai felsőoktatás, különösképpen a bölcsészettudományi képzés helyzetéről, világszerte  tapasztalható válságáról beszélt.

Új -csatlakozásra felkért- tagjaink közül először Vincze László papírmérnök, papírmerítő mester, a Százak Tanácsa régi támogatója beszélt életéről, munkájáról, majd Szabó Zoltán vegyész, a magyar mezőgazdaság gondjairól, s a lehetséges kitörési pontokról, (a Hangya szövetkezetekről, gr. Károlyi Sándor örökségéről) az EU agrárpolitikájáról beszélt. Előadásához kiegészítő gondolatokkal csatlakozott Szeremley Béla agrármérnök, dr. Bardócz Zsuzsanna élelmiszervegyész professzor, kérdésekkel: Bakos István, dr. M. Kiss Sándor, Talpassy Zsombor, dr Fekete Gyula, Kondor Katalin, Foltán László. A jelenlevők egyetértettek dr. Vörös Győző régész meghívásával tagjaink közé. (dr. Béres József soros elnök közvetítését kérve)

Az elmúlt hónapok eseményeihez tartozik, hogy a Százak Tanácsa Alapítvány alapítója Nikházy Gábor (ősz óta egy számunkra ismeretlen társával együtt már kurátora is) jelezte, hogy a Ptk.578/J.§ 1-2 szerint alapított és működő Százak Tanácsa Civil Társaságot, mely az 1997 őszi alapításunktól rendszeres havi összejöveteleinket szervezte, nem tartja legitimnek, nyilatkozatainkat, örökös elnöki, ügyvivő elnöki megbízásainkat nem ismeri el, munkánk számára csak gondot jelent. Mindezeket tudomásul véve Nikházy Gábort soros elnökségünk egyhangú javaslata alapján nem tekintjük a Százak Tanácsa tagjának, s miután dr. Németh Mária kuratóriumi tag korábban már többször kérte felmentését, s ezt megismételte, dr. Andrásfalvy Bertalan a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke szintén jelezte visszavonulását, (ezt baráti köszönő levélben rögzítettük: nekünk elnökünk marad, akinek véleményére figyelünk) a Százak Tanácsa Alapítvány Kuratóriumának csak egyetlen Százak Tanácsa tagja maradt. Nikházy Gáborral aki jogilag és erkölcsileg sem vállalt közösséget velünk, a továbbiakban nem kívánunk együttműködni.

Foltán László tájékoztatta a jelenlevőket, hogy biztosítani fogja a Százak Tanácsa Civil Társaság összejöveteleihez, közös munkájához a szükséges jogi támogatást jelentő szervezeti formát. A jelenlevők ezeket  tudomásul vették.

Reméljük következő összejövetelünket június elsején már az Andrássy út 64. alatt tarthatjuk. A programot csak később tudjuk közzétenni, mert a Nádor u 36 alatt nincs vetítési lehetőségünk. (Szijártó)