Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 3-i rendkívüli üléséről, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépületében a Ludovikán tartottunk. Kedves fogadtatásban és idegenvezetésben volt részünk, s mindnyájan örömmel néztük az újjávarázsolt épületet, a megszépült belső tereket.

Dr. Koltay András rektor Úr képviseletében dr. Pröhle Gergely a Stratégiai Intézet vezetője beszélt a NKE létrehozásáról, felépítéséről. Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes javaslata alapján a Százak Tanácsa kezdeményezi egy együttműködési megállapodás kötését a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Javaslatunk továbbítására Pröhle Gergely professzort kértem.

Ülésünk kezdetén felállva emlékeztünk az utolsó találkozásunk óta elvesztett:

dr Lakatosné dr Németh Ágnes, dr. Bolberitz Pál, Monspart Sarolta, dr. Hámori József és Balassa Sándor barátainkról. Requiescat in pace! Ismertettem a kimentést kérők névsorát, majd az előzetesen jelzett problémákról beszéltünk. Jelenczki István Trianon filmjét nem támogatták anyagiakkal, s a Magyar Televízió  sem vetítheti. Tagjainknak időben továbbítottuk meghívóját az URÁNIA mozi vetítésére. Miután meggyőződésünk s ezt Trianon megemlékezéseinken mindig hangsúlyoztuk, hogy Trianon gyalázata felett nem térhetünk napirendre,  Jelenczki István filmjének bemutatását fontosnak tartjuk. Évtizede mi is üdvözöltük országgyűlésünk határozatát, hogy ez a gyásznap legyen a nemzeti összetartozás napja. (Hozzászólásában Totth Elemér is ezt hangsúlyozta.) dr. Tanka Endre közérdekű javaslatát Foltán László már továbbította, de most ezt újra mellékelem. Kérem figyelmesen olvassátok, s felelősséggel döntsetek.

Tisztelt Tagtársaim!

Tájékoztatásul küldöm közérdekű javaslatom elérhetőségét, ami – szándéka szerint – egyszerre szolgálhatja a Kormány járványügyi politikájának a sikerét, az állampolgárok alkotmányos jogbiztonságát, a társadalom oltásügyben kialakult szélsőséges megosztottságának megszüntetését, az önkéntes jogkövetést és a társadalmi békét. Nem kérem, hogy a kezdeményezést a Százak testületként támogassa, de – meggyőződésem szerint – a közjóért sokat tenne az a tagtársunk, aki – egyetértése esetén – maga is fellépne a javaslat megvalósítása végett. A javaslat itt olvasható: https://www.szilajcsiko.hu/single-post/javaslatom-a-magyar-allampolgarok-alkotmanyos-vedelmere-jarvanyos-veszhelyzetunkben

Tisztelő barátsággal: Tanka Endre

2021 VI. 1.

Dr. Murányi László Kondor Katalinnal közösen készített javaslatot anyanyelvünk védelmében. Levelét az MTV és DUNA TV elnökei számára – miután a levéllel a jelenlevők egyetértettek –  továbbítjuk, s azt majd a válasszal együtt – mint dr. Zétényi Zsoltis javasolta – honlapunkon közzétesszük.

Bakos István a vidék helyzetét bemutató tanulmánykötet szerkesztőjeként (A magyar falu sorskérdései RETÖRKI kiadó) történelmi számvetést készített – több tagunk írásait közzétéve – ezt a közösségi számvetést sokaknak kellene megismerni. Szeremley Béla a HANGYA szövetkezet ülésünkre meghívott társelnöke és  dr. Szabó Zoltán (az ülés végén) a közösségépítés fontosságáról, a mai körülmények között  ennek lehetőségeiről is beszéltek. A szubszidiaritás fontosságáról, az intézkedések átláthatóságáról. A magyar vidék, az agrárium témájához kapcsolódott dr. Márai Géza felszólalása is.

Dr. Béres József a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus társadalmi bizottságának tagjaként osztotta meg velünk a legfontosabb információkat. Nekünk a kereszténység védelmében az év legfontosabb eseményeként kell a NEK-re, Ferenc pápa látogatására figyelnünk.

Foltán László Janek Györggyel évtizede szervezi a Nándorfehérváron aratott diadal emlékünnepét. Idén ezt a Bazilika előtt harangszóval és ünnepi műsorral tervezi. Támogatást és segítséget vár az idő rövidsége miatt mielőbb.

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökével dr. Vizkelety Mariann tagtársunkkal Bakos Istvánnal és Foltán Lászlóval találkoztunk, s együttműködési megállapodásról határoztunk. A hozzám érkezett kimentéseket ismertettem, jó egészséget kívánva tagjainknak.

A járvány ideje alatt született legújabb konferencia kötet a magyarság megtartó erejéről, a Kárpát-medence iskolaügyének történeti és napi áttekintéséről. Dr Kováts-Németh Mária egyetemi magántanár e tárgyban szerkesztett kötete 9 tagunk írásait tartalmazza. Az utóbbi években Révkomáromban a Selye Egyetemen dr. Lévai Attila dékán és Farádon dr. Németh Ferenc vendégeként rendezett tanácskozásainknak immár negyedik köteteként ezek a tanulmányok a Kárpát-medence nevelésügyének, iskola rendeszerének vertikális áttekintését is biztosítják, nagy szolgálatot téve a neveléstudomány egészének. Jámbor óhajunk, hogy a Győrben kiadott kötetsorozat üzeneteit hallják meg az iskolaügy mai irányítói is.

Tavaly három Százak Tanácsa kötetben hetven tagunk írásait közöltük  a Balaton Akadémia Kiadó gondozásában. Idén  “a nagyvilágon e kívül…” címmel készülünk közzétenni javaslataitokat az egységes magyar nemzet érdekeinek szolgálatában. Július 25-ig várjuk  3-8 oldalas írásaitokat azokról a kérdésekről melyeket fontosnak tartotok a döntéshozók és a magyar társadalom számára nyilvánossá tenni. Széchenyi szavaival: “pártérdekeknek, köztapsnak nem rendelhetjük alá nemzetünk javát”.

Rendkívüli találkozónkon döntöttünk arról, hogy ősszel visszatérünk az agrárium aktuális kérdéseire, felkért új tagjaink bemutatkozó előadásaira, s negyedszázadunkat áttekintő kötetünkre, melynek címével ismét Vergiliust idézem”Jó lesz egyszer emlékezni…”

Gratulálunk Bakos Istvánnak, aki ma, a Nemzeti Összetartozás Napján, a legrangosabb nemzeti, közösségi elismerések egyikét, a Bethlen Gábor díjat vehette át, az Országházban. 

Rendes összejöveteleink tervezett időpontjai: Szept 2, okt. 7, nov. 4 és dec. 2. csüt. 14.00 és 17. (remélve a járványhelyzet enyhülését) A HELYSZÍNEKET KÉSŐBB JELEZZÜK.

Soros programjavasló és ülésvezető elnöktársaim: dr. Andrásfalvy Bertalan, Bakos István, dr.Bíró Zoltán, dr.Fekete Gyula, Foltán László, dr. Gyurkovits Kálmán segítenek összegyűjteni és nyilvánosságra hozni javaslataitokat, alapításunk 25. esztendejében.

Baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök.