Emlékeztető

Tisztelt Barátaim,

a Százak Tanácsa március 5-i ülésén először megemlékeztünk a napokban élete 91. évében elhunyt kitűnő barátunkról: Fábián Gyuláról. Író, szerkesztő, a Magyar Rádió örökös tagja, 1956-ban a Szabad Kossuth Rádió, majd a Szabad Föld főszerkesztője, haláláig a Trianoni Szemle szerkesztője. Egyik utolsó tagja annak a nagy nemzedéknek, akik arra tették föl az életüket, hogy a vidék fölemelésével népből nemzetté tegyék a magyarságot. Gratuláltunk Csókay András agysebész professzornak  a Polgári Magyarországért díjhoz és Eperjes Károly színművésznek az Életműdíjhoz. (A Mandiner közölt szép és okos riportot Vele.) Vendégeink Erdélyből dr. Széman Péter EMKE elnök, dr. Pozsony Ferenc emeritus professzor és Jakab Albert Zsolt a Kríza János Néprajzi Társaság elnöke  kitűnő előadásokkal, s szavaikat dokumentáló igényesen kiállított könyvek sokaságával győztek meg bennünket, hogy a három évtizedes Kriza Társaság, az újra virágkorát élő Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület csakúgy, mint a Zabolán létrehozott Csángó Múzeum nagyszerű kezekben, a nemzetszolgálatot felelősen vállaló tudósok, tanárok, felelős értelmiségiek kezében van. A magyar állam nagyvonalú támogatását is okosan használják. Köszönjük előadásaikat és meghívásukat  Erdélybe. Szeretnénk majd élni is ezzel. Feledy Péter, Totth Elemér, Bakos István, Fekete Gyula, Pintér Mihály, Rajnai Miklós, Pentelényi Tamásné, Bogyay Elemér, Poprády Géza kérdései segítették tartalmassá tenni a beszélgetést jelenlevő 35 tagunk számára.

Az Erdély művelődésének egészéről szóló találkozó után április 2-án  Székelyföld üzenetével folytatjuk Csíkszeredából érkező vendégeinkkel összejövetelünket. Reméljük addigra meglesz a még hiányzó félmillió aláírás is.

Ekkor mutatja be új könyvét Jobbágyi Gábor professzor, s Zétényi Zsolt köszönti a nyolcvan éves Kocsis Istvánt. A Magyar Patrióták Közössége elnökét Hetzmann Róbertet is várjuk. Reméljük nem kell a vírusjárvány terjedésével számolnunk. Honlapunkat kérem figyeljétek. (www.szazaktanacsa.hu)

Sajnálattal fogadtuk a magyar összefogás hiányának látványos következményét: nem lesz parlamenti képviselete a magyaroknak Szlovákiában. Pentelényi Tamás javaslata szerint Vashegyi György professzortól szeretnénk előadást, kamarazenét kérni az általa kitűnően ismert, művelt régi zene területéről. A 85. születésnapját ünneplő Balassa Sándor zeneszerző tagtársunk május 28-i a Zeneakadémián tartandó ünnepi hangversenyére invitál bennünket. Hajdu Lajos tájékoztatott Horthy Miklós kormányzóvá választása 100. évfordulójának méltósággal lezajlott ünnepléséről. A Nemzeti Alaptanterv elleni politikai és sajtótámadásokról Rókusfalvy Pál, Tasnády Hajnal, Totth Elemér, Rajnai Miklós szóltak.  A Százak Tanácsa  – bár találkozóinkon hónapok óta soroljuk a magyar iskolaügy több évtizedes gondjait  – támogatja az EMMI vezetőit a nemzetünknek és a  szigorúan ítélő jövőnek is felelős munkájukban. Javaslatainkra, észrevételeinkre válaszokat kaptunk, s júniusban Bódis József államtitkár úr személyesen is vendégünk lesz. A politikai és szakmai kérdéseket szét lehet választani, s bár az egyházi iskolák tanárai által jelzett problémák között is vannak olyanok, amikkel egyetérthetünk, meggyőződésünk, hogy miután ezek javíthatók, a szaktárca bizonnyal majd javítja is. Emlékeztetőül csatolom novemberi -többek közreműködésével készült-  közleményünket, melyre Maruzsa Zoltán államtitkár Úr azonnal egyetértően reagált. Ez alátámasztja az ülés végén mondott szavaim lényegét: folyamatában lássuk ezt a kérdést is, csakúgy mint  az MTA intézetek ügyét, mert sem  az újságcikkek másnapi leadásának kényszere, a politikusok azonnali  kérdésekre adandó válasza, twitter vagy facebook bejegyzések minket nem késztetnek azonnali válaszokra, van időnk végiggondolni a tárgyat, összefüggéseiben és következményeiben vizsgálni.

Baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök