Emlékeztető

a Százak Tanácsa idei első találkozóját Makláry Ákos parókus, görög katolikus pap, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke nagyívű, gondolatgazdag előadásával  kezdtük. A kereszténység helyzetéről, s a mi teendőinkről beszélt, s kitűnő előadása egyszerre volt személyes és közösségi. A 91.évében járó nagyrabecsült barátunk Fábián Gyula író, szerkesztő betegsége miatt személyesen nem jöhetett, de Archimedes Szidiropulosz főszerkesztő és Kolczonnay Katalin szerkesztő alapos áttekintést adtak a Trianon Kutatóintézet és a Trianoni Szemle helyzetéről. A Szemle 25 kötete elsősorban a szerkesztők és családjaik áldozatkész munkájának az eredménye, ami minden elismerést megérdemel. Az Arcanum adatbázisban az érdeklődők olvashatják a korábbi számok írásait. Remélve, hogy az évforduló olvasói és támogatói figyelmet is jelent számukra, ősszel szeretnénk újra beszélgetni munkájukról. Rókusfalvy Pál professzor “Pszichológia: az emberi életdráma tudománya”   c. munkája a Püski Könyvesház jóvoltából került olvasókhoz. Akik  már megismertük a kitűnő – a legszélesebb olvasóközönség számára is élményt jelentő – munkát,  a nemzeti értékrend és a személyes példa fontosságát kiemelve ajánljuk  olvasásra. A jelenlevők elismerő köszönettel fogadták Rókusfalvy Pál ismertetését. Sallai Éva vállalkozott Albert Zsuzsa “Az ötvennegyedik év 1954-2008″ című (Pannonia Könyvek Kiadó) irodalomtörténeti értékű naplójának bemutatására, a szerzővel együtt idézve Albert Gábor emlékezetét is, aki számunkra a Haza Embere és egyben a Százak Tanácsa legfontosabb törekvéseinek jelképe is. Albert Zsuzsát a rádió ny.irodalmi szerkesztőjét, a József Attila-díjas költőt örömmel és szeretettel köszöntöttük. Kérdésekkel és hozzászólásokkal Feledy Péter, Rajnai Miklós, Kisida Elek, Talpassy Zsombor, Püski István kapcsolódtak a témákhoz.

Bemutattam Galuska László debreceni orvosprofesszort, a Magyar Egészségügyi Társaság elnökét, akivel orvos tagjaink máris közös munkát kezdtek. (köszönöm Somhegyi Annamária és Nagy Zoltán professzor írásos véleményét) Ismertettem az EMMI oktatási államtitkárának , s az MTA elnökének a Tanka Endre professzor előterjesztéséből ismert – 5G ügyben- küldött válaszlevelét. Kislexikonunk bővítésére a közeljövőben nem kerül sor, tagjaink ezt nem érzik fontosnak. A sport témában megfogalmazott véleményünk több helyen (Magyar Hirlap, Magyar Nemzet Online, Bécsi Napló, internetes portálok) megjelent, s úgy tűnik sokan gondolkodnak hasonlóan. Az MTA  intézeteinek helyzetéről készített ajánlásunkat véleményetektől függően tekintjük nyilvános anyagnak, vagy csak a Miniszterelnök Úr részére küldjük. Külön köszönöm azoknak, akik betegséggel rossz idővel dacolva eljönnek  – megértve azokat is, akik csak akkor igénylik a találkozást, ha annak szereplői. 2021 nyarán lesz 25 éve, hogy Fekete Gyula javasolta a Százak Tanácsa létrehozását. Halottaink őrszelleme mellett betegeink, vidékről, külföldről nehezebben mozduló barátaink figyelmét is érezve, köszönöm mindnyájatoknak a közös munkát “pro salute patriae!”

Ami meg a világban zajló eseményeket illeti: ama tiszapalkonyai raktáros, Hamvas Béla, egyike a jövőbelátó magyaroknak szavait kölcsönöztem ” a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik akik nem hisznek az életben, hanem azokon akik hisznek benne”

Baráti kézszorítással: Szijártó István ügyvivő elnök.