Emlékeztető

Május 7.-én tartott tanácskozásunkról, melynek témája a magyar vidék helyzetének bemutatása volt. A jelenlevőket emlékeztettem, hogy áprilisi ülésünk óta Bercelen a Petro család, Erdőbényén Béres József és családja vendégeként találkoztunk, s fontos kérdésekről beszélhettünk felelős vidéki vezetőkkel és közmunkásokkal is. Többen találkoztunk V. Németh Zsolt államtitkár Úrral (FM) és Fűrész Tünde államtitkár helyettessel (EMMI) Június 4.-én találkozunk itt a Várban legközelebb, s június 5 -6.-án Keszthelyen a Kastélyban a Balaton Akadémiával közös rendezéssel Erdélyi Zsuzsanna néprajztudósra emlékezve a magyarság lelkiállapotáról beszélnek Albert Gábor, Andrásfalvy Bertalan, Pozsgay Imre, Náray Szabó Gábor és mások.

dr. Márai Géza a vidéki Magyarország jelentőségéről, a jelen helyzetről és a szükséges teendőkről tartott nagy ívű előadása után dr. Rácz Jenő az orvosi alapellátás helyzetéről, dr. Gyulay Endre püspök Úr a vidék lelki gondozásának állapotáról, Fábián Gyula író 65 év újságírói tapasztalatairól, a falu végveszedelméről, dr Andrásfalvy Bertalan a közösségteremtésről, a szeretet fontosságáról beszéltek.

Az öt kitűnő előadást kilenc öt perces hozzászólás követte (dr.Somodi István, dr.Németh Mária, dr. Feledy Péter, dr Somhegyi Annamária, Z. Kárpát Dániel, dr. Galgóczy Gábor, Rajnai Miklós, Boros Erika, dr. Báthory Katalin) A tanácskozásról AJÁNLÁS készítésére tettem javaslatot (dr. Andrásfalvy Bertalan és dr. Márai Géza segítségét kérve) melynek alaptétele: az egységes magyar nemzet érdekében segíteni kívánjuk a Kormány vidék-politikáját, mert Orbán Viktor miniszterelnök Úr 80 százalékra szeretné növelni a kis és középbirtokok arányát. Elkötelezettek vagyunk ebben Őt támogatni. A Százak Tanácsa alakulása óta kiemelt témaként foglalkozik a magyar föld és vidék helyzetével. Fekete Gyula, Balogh János,  Márton János, Rácz Sándor, Pongrácz Gergely, Zacsek Gyula, Fábián Gyula, Andrásfalvy Bertalan, Somodi István – igazi nemzetgazdák, csakúgy, mint az utóbbi évtizedben újabb tagjaink közül Bardócz Zsuzsa, Tanka Endre, Márai Géza, Fazekas Sándor, Ángyán József, Merkei Attila, akik más-más szakterületen, más beosztásban és felelősséggel –egymással is vitázva – dolgoznak a vidék népének boldogulásáért. Megerősítettem, hogy a Százak Tanácsa nem kíván pártérdekekkel, foglalkozni. Széchenyit idéztem: „Hazánk sorsához minket a hűség és kötelezettségérzet kapcsai föloldhatatlanul odabéklyóztak. Pártérdeknek, köztapsnak, pajtássági viszonynak, önérdeknek nem rendelhetjük alá nemzetünk javát..” Idéztem Németh László 1934-ben írt sorait: „..nem szeretem azokat, akik minden felelősséget a rossz politikusokra tolnak. Ha a magyar művelt osztálynak csak egy töredéke is megtette volna a kötelességét, a mai politikusok nagy része nemcsak a parlamentből, de a ferencvárosi sörcsarnokból is kiszorult volna… Kötelességünknek nem lehet más mértéke, mint képességeink, s minél tehetségesebb vagy, annál nagyobb adó kötelez. S ha a nagybirtokosok nem fizették meg ebben az országban az adójukat, ne féljünk kimondani, hogy a szellemi nagy vagyonok sem fizették meg… A tudósoknak, művészeknek, művelteknek magukért, az ő híres hallhatatlanságukért kellene kiállniuk. Az írástudó céh felzúdul erre a jól megfontolt vádra: de igazsága fölött nem ez a felzúdulás dönt. Állítom, hogy a Példa hiányzik ebből az országból…”

Kedves Barátaim igyekezzünk mi, a Böjte Csaba testvér által a bizakodás és remény csapatának nevezettek, jó Példává válni.

2015. május 8. Ülésvezető társaim Albert Gábor és dr. Andrásfalvy Bertalan nevében is baráti kézszorítással: dr.Szijártó István ügyvivő elnök.

www.szazaktanacsa.hu +3630 2378079 iszijarto@freemail.hu

Ps. június 4.-én 14.00-kor  Pozsgay Imre, Salamon Konrád, Széman Péter, Mózsi Ferenc  lesznek az előadóink