Emlékeztető

Idei utolsó találkozónkon a tervezett program szerint először Császár Angela nagyszerű Wass Albert és Ady előadását, majd dr. Náray-Szabó Gábortól dr. Kellermayer Miklós méltatását hallgattuk. Dr. Kellermayer Miklósnak a pécsi egyetem  emeritus professzorának megköszönve példás nemzetszolgálatát átadtuk a Százak Tanácsa “a Haza Embere” oklevelét.

Ezután hallgattuk meg professzor Maróth Miklós akadémikus, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnökének és dr. Freund Tamás professzornak az MTA alelnökének kitűnő előadásait.

Bakos István, dr. Feledy Péter, dr. Keserű Katalin, Náray-Szabó Gábor, dr. Sutarski Konrád, Rajnai Miklós, dr. Kováts-Németh Mária,dr. Andrásfalvy Bertalan, dr.Tanka  Endre kérdései, kiegészítései, s az előadók válaszai közös gondjainkról – valódi szellemi élményt jelentettek mindnyájunknak. Őszinte köszönetünk kitűnő barátainknak. Dr. Osztie Zoltán atya adventi gondolatokkal kívánt kegyelemteljes Karácsonyt és áldott Újévet.

Dec. 7-én, szombaton 15.00 órakor, a Corvin tér 8 alatt lesz a Ferencz Éva emlékkötet bemutatója (Kondor Katalin, Kocsis István).

Dec. 11-én, szerdán 18.00, a Duna Palotában Wass Albert-est (dr.Medvigy Endre).

2020 január 9-én  csütörtökön 14.00-kor találkozunk (MMA Andrássy út 101). Dr. Duray Miklós geológus, politikus, Lászlófy Pál tanár, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Széman Péter orvos, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, dr Bence Lajos író, szerkesztő a Muravidékről, Muhi Béla tanár, fizikus a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület egyik alapítója az Apáczai Nyári Egyetem  szervezője  javaslatait és közreműködését kértük a tavaszi találkozók  szervezéséhez.

A “Trianon 100″ számunkra elsősorban  munkát, közös feladatvállalást és a nemzeti összefogás parancsát jelenti. Ezért is köszönjük, hogy részt vállalnak éves programjaink tervezésében és szervezésében. Dr. Makláry Ákos görög-katolikus parókus a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke gondolataival és Szvorák Katalin énekével kezdjük az évet, tervezzük Albert Zsuzsa könyvbemutatóját (dr. Sallai Éva). Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus professzor nemzetismereti és nevelési munkásságát összegező kötetének bemutatását. A 90 éves Fábián Gyula író, kitűnő szerkesztő társunkat a Trianon Szemle bemutatásával szeretnénk köszönteni. Duray Miklós helyzetértékelő évköszöntője.

Találkozót kezdeményezünk  a magyar sport irányítóival a Magyar Hírlapban és a Magyar Nemzetben és más orgánumokban közzétett állásfoglalásunk szellemében.

Együttműködő segítséget ajánlottunk az oktatásügy irányítását vállaló kitűnő orvos és gépészmérnök minisztereink és államtitkáraik számára néhány oktatási és nevelési alapkérdés megfogalmazásával. Várjuk válaszukat, szakmai konferenciát is szívesen szervezünk.

Január 23-án -áprilisi találkozónkon tett ígérete szerint-, Nagy István agrárminiszter Úr Bercelen szakmai konzultáción találkozik képviselőinkkel.

Szeretnénk, ha dr. Orbán Viktor miniszterelnök Úr is eljöhetne hozzánk.

Megválaszolásra váró kérdéseink között szerepel:

– Miként vélekedik az MTA V. -orvosi- osztálya az 5G bevezetéséről, annak egészségügyi hatásáról? (dr. Tanka Endre,- dr. Kellermayer Miklós)

– Mikor kerül vissza a címer a nemzeti zászlóra (Magyaródy Szabolcs)? Információt remélünk Rieger Tibor, Teleki Pál szobrának a Budai Várban történő elhelyezésének időpontjáról (Bakos István).

Az Erdélyi Magyar Értéktár bizottság munkájának bemutatása és az EMKE legújabbkori története (dr. Széman Péter). Vendégül várjuk tavasszal Egyed Ákos akadémikust a 90 éves kitűnő tudóst Kolozsvárról.

Márton Áron emlékét idéző előadásunk: „Istenünk Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népének jó pásztora legyen.” (Marton József teológiai egyetemi tanár, Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatójának meghívásával – Lászlófy Pál.) A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítéséről Fábry Kornél atyát kérdezzük ismét.

Májusban Kocsis István munkásságát dr. Zétényi Zsolt méltatja. dr. Czakó Gábortól is várunk előadást. Szeretnénk, ha minden tagunk megismerné Leányfalun a HITEL emlékmúzeum gazdag anyagát dr. Szász István Tas főorvos Úr, tagtársunk gyönyörű magángyűjteményét.

Napirenden tartjuk a Visegrád Egyetem létrehozásának javaslatát, s közben dolgozunk a Visegrád Collegium alapításával a Kodolányi Egyetemen indítandó angolnyelvű posztgraduális képzés szervezésének segítésére.

Tervezzük KISLEXIKONUNK új kiadását, dec 15-ig várva módosítási javaslataitokat- maximum két A/5 oldalon.
dr. Jobbágyi Gábor kért időpontot új könyve bemutatására, s tervezzük dr. Mocsai Lajos könyvbemutatóját. A Hunyadi János emlékét idéző ünnepekhez dr. Gedai Istvánnak vannak javaslatai (Foltán László, Janek György). Honlapunk adatainak pontosítása folyik. Köszönöm megértéseteket.

Ahogy látjátok sok javaslat érkezett, ezeket Foltán László ügyvivőnkkel és a Százak Tanácsa Alapítvány Kuratóriumával (dr. Andrásfalvy Bertalan elnök, dr. Kováts-Németh Mária és Hornyák László kurátorok) egyeztetjük.

Természetesen amikor szükséges visszatérünk régi, korábban már megvitatott problémáinkhoz, s nyitottak leszünk a felmerülő új kérdések megvitatására is. Pro Salute -Patriae!

Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet Mindnyájatoknak!

Baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök