Emlékeztető

Szept. 5-én az MMA székházban találkoztunk. A megszokottnál kevesebben voltunk, ennek nem pusztán az új helyszín és a nyárutó sok családi programja volt az oka, hanem az ekkor ülésező Nemzetközi Családkongresszus is.

Dr. Kucsera Tamás az MMA főtitkára meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd ismertettem az elmúlt két hónap fontosabb eseményeit.

Szent István napján a Magyar Érdemrend Tiszti keresztjét kapta Poprády Géza az Országos Széchényi Könyvtár ny. főigazgatója, a Magyar Örökség és Európa Egyesület alelnöke és Magyar Arany Érdemkeresztet kapott W. Barna Erika tanár, kézíráskutató, a CEREG Grafológiai Akadémia vezetője

(Meghívott tagjaink közül Tolcsvay Béla és Mezei Balázs kapott még magas kitüntetést)

Több tagunkat érintő jelentős események voltak:

Az Ünnepi Könyvhét, Foltán László és Janek György szervezésében a Nándorfehérvári diadal emlékestje a Hunyadi hajón, Dunakeszin dr. Kisida Elek baráti találkozója. Leányfalun legújabb tagunk: dr. Szász István Tas Hitel emlékmúzeumában találkoztunk.  Nagykanizsán Rajnai Miklós rendezvényei, Kecskeméten Barna Erika előadása, Keszthelyen a Balaton Akadémia nyilvános tanulmányi napja, a Böjte Csaba és munkatársai által szervezett találkozók, a Magyar Egészségügyi Társaság, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Emlékek a Világban Egyesület, a Romániai Magyar Pedagógus szövetség, a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület találkozói.

Kiadványszerkesztés:

Dr. Kováts-Németh Mária professzor a Kárpát-medence iskolaügyéről tavasszal  Rév-Komáromban a Selye egyetemen és Farádon rendezett konferencia kötetét szerkesztette és “..Hihetni egymásnak” címen a Százak Tanácsa 60 tagjának az utóbbi másfél évben megjelent írásait adtam ki, s nyomásra előkészítettem “…Hogy megleljük az utat hazáig.” c. könyvünket.

Dr. Feledy Péter fogalmazott meg több kérdést  a 30 év előtti idő és a jelen aktuális problémáiról dr. Szűrös Mátyásnak, aki mint az Országgyűlés elnöke 1989 október 23-án a déli harangszó után ideiglenes köztársasági elnökként parlamenti dolgozószobájából a teret zsúfolásig megtöltő, legalább százezeres tömeg örömére kikiáltotta a Magyar Köztársaságot. Jelenlevőként állítom felemelő pillanat volt, mellyel hivatalosan és jogszerűen kezdődött meg a rendszerváltoztatás folyamata.dr.Szűrös Mátyás érdekes, legtöbbünknek ismeretlen tényeket is megfogalmazó, tárgyilagos múltidézését köszönettel, őszinte barátsággal fogadtuk. Püski István a magyar kultúra – elsősorban a képzőművészet és irodalom, illetve a könyvkiadás helyzetéről tartott érzelemgazdag előadást. Mózsi Ferenc Ratkó József költőt méltatta, felidézve személyes emlékeit is.

Tájékoztattam a jelenlevőket – egyben támogatást is kérve az együttműködéshez – a  Magyarságkutató Intézettel tervezett közös munkáról. Dr. Horváth-Lugossy Gábor főigazgatóval tárgyaltam a részletekről, egyebek között a Visegrád Collegium ügyének továbblendítéséről, melyhez a Kodolányi Egyetemet, dr. Szabó Péter rektort is megnyertük. A folyamatban levő megbeszélésekről illetve meghívásokról később adok tájékoztatást. 

Makovecz Imre és Fekete György elnök urak utódját: Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmestert, a Zeneakadémia tanárát, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar alapítóját a Magyar Művészeti Akadémia elnökét barátsággal hívjuk a Százak Tanácsa tagjai közé.

Következő találkozónkon tervezzük dr. Ürge Lászó vegyész, gyógyszerkutató a Pannon Egyetem c.tanára, a DBH Investment Zrt. ügyvezető igazgatója, Gábor Dénes-díjas tagtársunk bemutatkozó előadását, dr. Bardócz Zsuzsa tájékoztatóját, dr. Andrásfalvy Bertalan és dr. Zétényi Zsolt előadását.

Várjuk dr. Prof. Kásler Miklós miniszter Úr előadását és dr. Horváth- Lugossy Gábor főigazgató Úr a Magyarságkutató Intézet munkáját bemutató tájékoztatóját is. Szeretnénk megismerni az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat munkáját, s tagjainktól kivánunk tájékozódni az MTA mai helyzetéről. Vukovich Gabriella elnök asszony meghívásával a KSH legújabb adatairól szeretnénk többet megtudni.

Október  3-án csütörtökön 14.00 találkozunk (MMA irodaház Andrássy út 101).

Majd nov. 7., dec. 5., 2020. jan. 9., febr. 6., márc. 5., ápr. 2., máj. 7., jún. 4., (júl-aug. szünet) szept. 3., okt. 1., nov. 5., dec. 3., (mindig csütörtök du. 14.00 és 17.00 között az Andrássy út 101 alatt. Kérem jegyezzétek fel az időpontokat!)

Minden tagunkat szeretettel hívjuk.

Baráti kézszorítással: Szijártó István üv. elnök