Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019 április 4.-én az OSZK dísztermében tartott találkozójáról. (A jelenléti ív szerint félszázan voltunk együtt.)

Császár Angéla ünnepi hangulatot teremtett a közeledő költészet napját és a reményeink szerinti igazi tavaszt köszöntő  Vörösmarty, József Attila, Radnóti, Gyurkovits, Faludy költemények tolmácsolásával.

Tájékoztattam megjelent barátainkat az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről.

Andrásfalvy Bertalan, Báthory Katalin, Böjte Csaba, Németh Mária, Somodi István  külön is kérték kimentésüket, s köszöntik a tanácskozást.

Aláírtuk a Hangya Vidékmentő Szövetkezettel kötött együttműködési megállapodásunkat.

Gratuláltunk március 15.-én, nemzeti ünnepünkön kitüntetett tagjainknak :

(Káhler Frigyes a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal

Döbrentei Kornél a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

Kovács István Széchenyi-díj

Bence Lajos József Attila-díj

Sutarski Konrád József Attila-díj

Gazsó L. Ferenc Táncsics-díj

(meghívott Barátaink közül Petrás Mária a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta, dr. Kiss Jenő  Széchenyi-díjat, Takaró Mihály József Attila-díjat kapott)

Rév-Komáromban a Selye Egyetemen március 20.-án és másnap Farádon a Százak Tanácsa társszervezője volt a III. Kárpát-medencei nemzetközi tudományos konferenciának, melynek tárgya a középszintű állami és felekezeti iskolák, tanitóképzők és árvaházak 1869 és 1949 közötti története . A  plenáris ülés után a Felvidék, Délvidék, Erdély, Kárpátalja idősebb és ifjú kutatói közül 49 előadó öt szekcióban dolgozott (a főszervező prof.Kováts-Németh Mária mellett Béres József, Sallai Éva, Foltán László, Náray- Szabó Gábor,  Gyimesi János, May Attila, Borbély Károly, Galgóczy Gábor, Németh Ferenc, Muhi Béla és Szijártó István) s zárónyilatkozatot fogadott el.

A magyarság megtartó ereje” – Ajánlás

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara,a Kodolányi János Egyetem, a MTA VETB Neveléstudományi – Magyarságkutató Munkabizottsága és a Százak Tanácsa szervezésében 2019. március 20-21-én tartotta „A magyarság megtartó ereje témában a III. Kárpát-medencei nemzetközi tudományos konferenciáját.

A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán 2019. március 20-án Révkomáromban a plenáris ülésen és az öt szekcióban 49 előadás hangzott el. A tanácskozás szűkebb körben 20-án este és 21-én délelőtt Farádon az Áldos Panzióban folytatódott, ahol az aláírók az alábbi álláspontban egyetértettek.

A konferencia a Kárpát-medencei iskolák jövőbeli feladataival foglalkozott, felhasználva a múltbeli történések tapasztalatait is. Fókuszban az a kérdés állt, hogy az iskolának milyen feladatai vannak az egyén és a társadalom jövőjének megalapozásában.

Egyértelmű álláspont fogalmazódott meg arról, hogy az iskola meghatározó értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő intézmény.

Az iskola munkája nyomán alakul ki az egyén és a társadalom szempontjából a legfontosabb érték a konstruktív életvezetés, amely meghatározza az egyén és a társadalom jövőjét is. Ez az érték – a konstruktív életvezetés – azt jelenti. hogy az egyén képes fejlesztő módon beilleszkedni a szociális térbe; követi a társadalom szocio-morális normáit, elvárásait, amivel hozzájárul a társadalom és a gazdaság keresztény és nemzeti szellemű, harmonikus működéséhez. Ezáltal a szociálisan életképes állampolgár nem csupán önmagáról képes gondoskodni, hanem értékteremtő, fejlesztő tagja az egyre megújuló társadalomnak és a gazdaságnak.

Amennyiben az iskola tudatában van ennek a feladatának, vagyis a konstruktív életvezetés megalapozásának, célirányosan és hatékonyan képes fejlesztő hatásrendszerét érvényesíteni. Ezen összefüggések mentén az iskola eredményes fejlesztő tényezője kell, hogy legyen a modern Kárpát-medencei társadalomnak és gazdaságnak.

A döntéshozók felelőssége, hogy az iskolát alkalmassá tegyék morális, személyi, tárgyi vonatkozásban is ennek a magas rendű feladatnak az ellátására.

Dr. Szijártó István CSc egyetemi docens, a Százak Tanácsa elnöke

Dr. habil Kováts-Németh Mária CSc egyetemi magántanár, NYME, a MTA VTEB Magyarságkutató Albizottságának elnöke, szervezőbizottsági elnök

Mgr. Lévai Attila PhD dékán, SJE  Református Teológiai Kar

Dr. habil Lukács Olga Phd dékán, BBTE Református Tanárképző Kar dékánja,

Dr. h.c. Szabó Péter PhD rektor,  KJE, a MTA VTEB Neveléstudományi Munkabizottság elnöke

Dr. Tölgyesi József, a Neveléstörténet főszerkesztője, a MTA VTEB Neveléstudományi Munkabizottság titkára

Dr. Galgóczy Gábor CSc, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége társelnöke

Dr. Náray Szabó Gábor, MTA doktor, a Professzorok Batthyány-Körének elnöke

Dr. Németh Ferenc c. docens, az Áldos Panzió vezetője,

Dr. Bábosik István, az MTA doktora,  az ELTE professzora

Dr. habil Réthy Endréné CSc, KJE

 

A népesedési kerekasztal megtárgyalta  és elfogadta a Százak Tanácsa ajánlását (kidolgozója: Márai Géza, Bardócz Zsuzsa, Somhegyi Annamária, Dobó Márta közreműködésével) a napi élelmiszerekben előforduló mezőgazdasági vegyszerek és toxinok hatása a kivánt és tervezett gyermekek megszületéséról (Székely András Bertalan koordinátor)

 

 „A magyar vidék helyzete és lehetőségei”   (életképesség, gazdálkodás, közösségek, kultúra)

konferencia programunk  terveink szerint megvalósult, egyedül Andrásfalvy Bertalan professzor előadása maradt el, de erre az alkalomra kiadott könyvét többen is elvitték. Miniszter Úr minden felvetett kérdésre válaszolt, s jelezte igényét egy kötetlen baráti beszélgetésre. (Ennek megszervezését igértem)

Ezúton is köszönöm minden előadó és különösen a minikonferenciát megszervező  Márai Géza  munkáját.

Május 2.-án csütörtök du. 14.00 -kor az OSZK tanácstermében lesz következő összejövetelünk, melynek főelőadója Prof. Rechnitzer János lesz a vendégünk.

(Rechnitzer János közgazdász, regionális kutató, az Akadémiai-díj kitüntetettje, a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetője, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója.)

A Százak Tanácsa  “a Haza Embere” oklevelét dr. Sutarski Konrádnak adjuk át.

Június 6-án csüt.du. Horváth Ildikó professzornő az EMMI államtitkára lesz az egészségügy témájú beszélgetésünk vendége. Tagjaink közül a felkért előadók: Papp Lajos, Nagy Zoltán, Somhegyi Annamária és Hornyák László.

Július-augusztusban nem lesznek találkozóink, szeptembertől újra a hónap első csütörtöki napjain találkozunk.

Tavaszi ülésvezetésben társaim – Foltán László, Gyimesi János, dr. Kováts-Németh Mária,dr. Náray Gábor, Tasnády Hajnal nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István üv. elnök