Emlékeztető

Szeptember 6.-án, a  Széchényi  Könyvtár díszetermében találkoztunk. Ismertettem a kimentéseket, majd először halottainkról Lovas István publicista, fordító, politológusról és Solymosi Frigyes kémiaprofesszor akadémikusról emlékeztünk, majd gratuláltunk távollétükben is Szent István napján kitüntetett tagjainknak. (Medveczky Adám karnagy, a Magyar Érdemrend Középkeresztje, Monspart Sarolta  tájfutó világbajnok a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Rieger Tibor szobrászművész  Kossuth díj, Kásler Miklós orvosprofesszor Széchenyi-díj).

Ismertettem a Miniszterelnökségről és az Agrárminisztériumból érkezett leveleket, s azokat a javaslatokat, melyek azonnali döntéseket igényeltek.

Mint a CÖF egyik alapitó szervezete a Százak Tanácsa  is fontosnak tartja, hogy Strassbourgban az európai képviselők tudják: vannak a kormány politikáját helyeslő civilek is.

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és Csóti György igazgató a Magyar Idők szept.5.-i számában részletesen ismertette Beke István és Szőcs Zoltán kálváriáját. Az alábbi nyilatkozatot fogadták el a jelenlevők, melynek kérik közzétételét.

“A Százak Tanácsa szeptember 6.-i ülésén tájékozódott a Beke István és Szőcs Zoltán törvénytelen fogvatartásáról, s egyetértően támogatja a Kisebbségi Jogvédő Intézet állásfoglalását. Követeljük a jogsértések azonnali megszüntetését, az európai joggyakorlat tiszteletben tartását. Az erdélyi fiatalemberek melletti kiállásunk a világban élő minden becsületes magyar, az egységes magyar nemzet ügye.”

Reményeink szerint a kormány már megoldotta a szabolcsi almatermesztők problémáját, de a hosszútávú megoldás csak a saját tulajdonú feldolgozó üzemek létesítése lehet, a hazai almát pedig még jobban be kell vonni a közétkeztetésbe.

A HANGYA előadások és a Szent László könyvek sorozatában megjelent kötet sikere után Szeremley Béla elnök úrnak egy októberi konferencia rendezését javasoltam, melynek társrendezője legyen az Agrármininisztérium is és fővédnöke Nagy István miniszter úr, s a Százak Tanácsa szakértő tagjai vállaljanak előadást, s  a Százak Tanácsa társrendező lenne.

A Vajdasági Magyar Pedagógus Szövetség számára együttműködési megállapodást javasoltam, miután nyáron az Apáczai Nyári Akadémia előadóiként -immár sokadszor – részt vehettünk a főszervező Muhi Béla tagtársunk meghívására. (Kováts-Németh Mária, Sallai Éva, Foltán László, May Attila, Szijártó István)

Márai Géza júniusi ülésünkön  általunk is támogatott javaslatát -a jelentősebb napi élelmiszermérgek  előfordulásáról és ennek demográfiai összefüggéséről – eljuttattuk az agrárminiszter úrnak, aki munkatársait tájékozódásra kérte.

Dunakeszin Kisida Elek vendégeiként Kozma Imre, Balczó András, Faragó Laura, Szakolczay Lajos és Barna Erika előadásait hallgathattuk.

Foltán László és Janek György idén is sikeresen szervezték meg a Nándorfehérvári ünnepséget a Hősök terén és a Schulek Ágoston emléktúrát.

A Százak Tanácsa Alapitvány kuratóriumi döntése szerint  a Balaton Akadémia adja ki tervezett kiadványainkat. (ősszel ezek: Sorskérdések III. és “Hinni és hihetni egymásnak”)

Bakos István javaslatot tett nyáron egy húsz éve már Fekete Gyula alapító elnökünk által előterjesztett és az MVSZ-ben megvitatott nemzeti minimum aktualizására –  Bíró Zoltán és Fekete Gyula tagjaink ezt vállalták, s ezt vélhetően novemberi ülésünkön meg tudjuk beszélni.

Szárszón nyáron a Mika Sándor Egyesület történészei megemlékeztek a 75 év előtti előadásokról. Püski István szept 29.-én a Pesti Megyeház Nagytermében konferenciát szervez, melynek többek között a hajdani résztvevő Somodi István tagunk is előadója lesz.

Szeptember 12.-én 19 órakor a PIM-ben, Csoóri Sándorra emlékeznek.

Október másodikán 6 órakor  Polgárok Házában Kondor Katalin és Bíró Zoltán mutatják be Domonkos László Héjjas Ivánról szóló könyvét (Kairosz)

Kiadtuk 20 orvos tagunk véleményét rögzitő Szent László könyvünket.

Javaslatot tettem  a ” Magyar Örökség Díjbizottság”nak, hogy a Százak Tanácsa húszéves nemzeterősítő munkája kerüljön be a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába.  Halottaink közül harmincketten, élő tagjaink közül huszonketten már megkapták ezt az elismerést. Utóbbiak támogatását kértem javaslatunkhoz.

Érdeklődve várjuk a Magyar Tudományos Akadémia ill. a Filozófiai és Történettudományi Osztály válaszát a tekintélyes Nature június 26.-i számában hazánkról megjelent névtelen (szerkesztőségi) cikk azon állítására, hogy sok kutató úgy nyilatkozott a Nature-nek, hogy aggódnak amiatt, hogy “a történészeknek dicsőiteniük kellene az ország multját..”

Ülésvezető társaimmal egyeztetve nem javaslom, hogy az irodalom terén kibontakozó  kultúrharcba beavatkozzunk.

(Személyes véleményem, hogy  aki  “Illyés Gyula a kommunista” címmel ezer oldalas könyvet ír, nem érti sem a mai valóságot, sem az utóbbi század magyar történelmét.
“…Szálljon egekig bár, ott is e vég-szóra:
„Ne bánts magyar magyart!” – ott se panaszolva,
Mert lehet aliud, ha az a sors bona:
Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra.”
Nemzedékem  “Pater Familiasa”  volt, bölcsességének pajzsára ma is nagy szükségünk lenne, s jó lenne ha az ifjú nemzedék purifikátorai is értenék üzenetét, csakúgy, mint a  szobrába merevített Németh Lászlóét.)

Nemzedékem  “Pater Familiasa”  volt, bölcsességének pajzsára ma is nagy szükségünk lenne, s jó lenne ha az ifjú nemzedék purifikátorai is értenék üzenetét, csakúgy, mint a  szobrába merevített Németh Lászlóét.)

Talpassy Zsombor a konzervativ-keresztény gondolkodás lényeges elemeiről tartott  gondolatgazdag előadást, melyhez többen hozzászóltak .(Totth Elemér, Bardócz Zsuzsa, Foltán László, Rajnai Miklós, Feledy Péter)

Szász István Tas mutatta be a Kolozsváron alapított HITEL folyóiratot, s hívott meg bennünket a beszélgetés folytatására a Leányfalun általa létrehozott Hitel múzeumba.

Október 4.-én dr. Salamon Konrád lesz előadónk az őszirózsás forradalomról, november 8.-án Mózsi Ferenc helyzetelemző előadását, s a nemzeti minimum vitát, decemberben Mátyás királyra emlékezve Messik Miklóst, január 3.-án Vörös Győző régész professzort hallgatjuk, aki Szentföldi ásatásairól beszél.

Nincsenek egyeztetett időpontjaink Lovász László MTA elnök tájékoztatásáról, szeretnénk Kásler Miklós miniszter Urat is meghallgatni tapasztalatairól, s több tagunk gondolataira számítunk.

Legközelebb október 4.-én 14.00 kor találkozunk az OSZK-ban.

Ülésvezető elnöktársaim: Batta György, Foltán László és May Attila nevében is baráti kézszorítással:
Szijártó István ügyvivő elnök