Emlékeztető 2007.okt.11-ről

A Százak Tanácsa 28 tagja volt együtt legutóbbi ülésünkön. A jelenlevők egyhangúan fogadták el a Fekete Gyula által írt nyilatkozatot. Közzétételében és népszerűsítésében kértük mindenki segítségét. Báthory Katalin és Körmendy Béla nemzetstratégiai kérdésekről szóltak, Mózsi ferenc a migráció kérdéseiről beszélt. (Kértük november 8.-i találkozónkon ezt fejtse ki bővebben). Somodi István, Schulek Ágoston, Gedai István, Práczki István és Erkel Tibor soros feladatainkról beszéltek. A nyilvános előadások sorát Grosics Gyula kezdte. A jelenlevők nagy örömmel és szeretettel fogadták a kitűnő előadást. Erkel Tibor Kodály Zoltán és Leopold Stokowski találkozásáról beszélt emlékezve születésük 125. évfordulójára. Fekete Gyula Lakitelken a húszéves évfordulón mondott elnöki köszöntőjét ismertette,Bakay Kornél a magyar történelem sorskérdéseiről, a nemzettudat megroppanásáról tartott előadást. Következő találkozónkon nov.8.-án csütörtökön 14 órakor Fábián Gyula, Mózsi Ferenc és Döbrentei Kornél beszélnek. Dec.13.-án lesz idei utolsó összejövetelünk a Várban. Mindenkit szeretettel várunk! Szijártó István