Emlékeztető

Tisztelt Barátaim!

A Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz termében október 5.-én félszáznál többen jöttünk össze, hogy meghallgassuk a soros ülésvezető elnökök által felkért előadókat.

Murányi László az aradi kivégzett honvédtábornokok utolsó mondatait idézte – s mindnyájan éreztük lovag Poelt von Poeltenberg szavainak igazságát: ” Szép küldöttség megy az Úristenhez a magyarok ügyéért könyörögni…” Rájuk és a közelmúltban elhunyt Mőcsényi Mihály tájépítész professzorra és Éhn József mérnök barátunkra is felállva emlékeztünk. Tájékoztattam a jelenlevőket az elmúlt találkozó óta történtekről, majd felkértem Maróth Miklós egyetemi tanár, akadémikust az iszlám világ kitűnő ismerőjét előadása megtartására. A professzor nagyszerű előadása után ismertettem Gyulay Endre püspök atya írásban megküldött gondolatait  (megjelent a Magyar Idők-ben) s emlékeztettem a jelenlevőket, hogy 2015 nyara óta egyedül Ángyán József tagtársunk hosszú indulatos körlevele – melyben az illegális bevándorlók megállítását keresztényietlen őrületnek, pusztán kormánypropagandának nevezte –  volt az egyetlen “kerítés-ellenes” vélemény a Százak Tanácsában. Fekete Gyula, Bakos István, Győrfí Károly, Rókusfalvy Pál, Andrásfalvy Bertalan kérdései, hozzászólásai, s az előadó meggyőző válaszai egészítették ki a jelenlevők számára az iszlám közösség az európaitól merőben különböző, azzal összeegyeztethetetlen kultúrájáról kialakított képet. A történelmi, kultúrtörténeti tények megerősítették a magyar kormány politikai döntésének helyességét, realitását. Örömmel kértem fel Maróth professzort állandó meghívottjaink közé. Meghallgattuk dr. Mészáros Tamásnak, az ELTE  Márton Áron szakkollégiuma igazgatójának beszámolóját a Kárpát-medencei fiatal kutatók konferenciáiról, majd dr. Prőhle Gergely a PIM főigazgatója tartott nagyívű előadást az idén 500 éves reformáció mai jelentőségéről, majd bemutatta a  Petőfi Irodalmi Múzeum munkáját. (Az előadás végén szakszerű, igényes tárlatvezetést kaptunk a kétszáz éve született Arany János emlékkiállításon, s megnézhettük a száz éve született Szabó Magda emlékőrző kiállítását is.)

November 2-án több tagunk most megjelent könyvének bemutatását tervezzük, s vendégünk lesz dr. Hende Csaba a Magyar Országgyűlés alelnöke. Ez évi utolsó találkozónk dec. 7-én lesz, melyen a Béke Nobel-díjas fizikus, dr. Ürge-Vorsatz Diana professzornő a klímaváltozás kérdésköréről, annak gazdasági, társadalmi következményeiről, dr. Debreczy Zsolt, dr. Rácz István, dr. Baktay Borbála a biodiverzitas jelentőségéről szólnak.

Andrásfalvy Bertalan alapítványi elnök, s a találkozó ülésvezetői: Bakos István, dr. Fekete Gyula és Foltán László nevében is baráti kézszorítással: dr. Szijártó István ügyvivő elnök.