Emlékeztető

Tisztelt Barátaim,

Jelenléti ívünk tanulsága szerint több mint 50 résztvevője volt okt.6.-i találkozónknak. Ismertettem a megjelentekkel, hogy 81 aláírással adtuk közre állásfoglalásunkat (az OS hírekben és honlapunkon olvasható) Több tagunkat nem értem el, néhányan különböző okokból tartózkodtak. Tagjaink közül Magyar Örökség – díjat kapott Zétényi Zsolt. Gratulálunk! Úgyszintén Papp Lajos professzor Úrnak, aki Tőkés László-díjban részesült. Díszes állami temetésen a miniszterelnök és több kormánytag és sok száz tisztelő jelenlétében elbúcsúztunk Csoóri Sándortól a világban élő magyarok örökös elnökétől. Mi gazdag örökségéből a ránk hagyott gondokkal kívánunk foglalkozni. Andrásfalvy elnök Úrral levelet küldtünk a miniszterelnöknek és két miniszternek (ezt felolvastam a jelenlevőknek) erről a vállalásunkról, s amint válaszokat kapunk mindenkit tájékoztatunk.” A Haza Embere” oklevelekkel kitüntetettek a jelenlevők teljes egyetértésével Csoóri Sándor posztumusz elismeréséről döntöttek. Császár Angéla szívhez szóló előadásban varázsolta közénk Csoóri legszebb sorait. Az aradi vértanúkra kitűnő ünnepi előadásokkal emlékeztek Rókusfalvy Pál és Murányi László. 1956 örökségéről Gedai István. Szigetvárról, Zrinyi Miklós emlékének őrzéséről az emlékbizottság elnöke Hóvári János történész tartott remek előadást, Mózsi Ferenc a közelmúlt magyar történetéről, mindnyájunkat érintő sorskérdésekről beszélt. (új könyve: „A pentaton kapcsolat”) Barna Erika a kézírás védelmében született új könyvét Bene Éva őszinte elismeréssel méltatta, Magyaródy Szabolcs a kanadai öregcserkészek által kiadott 120 ezer könyvről, a magyar közvélemény formálásának szükségességéről beszélt. A jelenlevők Andrásfalvy Bertalan alapítványi elnököt és Szijártó István ügyvivő elnököt, hogy kezdeményezzék a Magyar Örökség Díjbizottságnál a korábban mások által már javasolt Döbrentei Kornél költő és az általunk még Fekete Gyula életében javasolt Albert Zsuzsa író, rádiós szerkesztő és Albert Gábor Kossuth-díjas író elismerését. (szerintünk Ők már régen tagjai a magyarság láthatatlan szellemi múzeumának). A tanácskozás hozzászólói: Koós Ferenc, Bakos István, Totth Elemér, Feledy Péter, Sutarski Konrád, Boros Erika, Rajnai Miklós, Foltán László voltak. (M.Szabó Imrének jobbulást kívánunk.) A tanácskozás befejezése után még hosszan beszélgettek a jelenlevők. November 3.-án 14.00-kor majd dec. 1-én találkozunk a Várban.

Ülésvezető társaim: dr. Gedai István és Foltán László nevében is baráti kézszorítással: dr.Szijártó István ügyvivő elnök (30-2378079)