Emlékeztető

Májusi ülésünkön kimentettem azokat a barátainkat, akik Jobbágyi Gábor könyvbemutatóján vettek részt a találkozónk idején, s mindnyájan gratulálunk a szerzőnek. Gratuláltunk Freund Tamás magas nemzetközi szakmai kitüntetéséhez és fővárosi díszpolgár címéhez, Klinghammer István ELTE díszdoktori címéhez, Kallós Zoltánnak 90. születésnapjára, Fekete Gyulának a Teleki Pál érdeméremhez. Császár Angelának voltak a közelmúltban nagysikerű önálló estjei, az Ünnepi Könyvhét, az MTA és MMA ünnepi üléseinek is több tagunk volt résztvevője. Több tagunk vett rész Pozsgay Imre temetésén és Körmendy Béla gyászmiséjén a Pasaréti Ferences templomban. Őrizzük emléküket. A honlap működik, s készülnek tervezett könyveink. Április 8-9 én Győrben Pápai Lajos püspök Úr és Lipovits Szilárd főjegyző Úr fogadta 18 tagunkat, a VEAB Magyarságkutatási munkabizottsága szervezésben Murányi László, Gyimesi János, Kisida Elek, Foltán László és én tartottunk előadásokat, este Farádon Duray Miklós, és további nyolc tagunk szólalt meg. (Köszönjük Kováts-Németh Mária és Németh Ferenc szervezését, vendéglátását)

Beszámoltam az eltelt hónap fontosabb eseményeiről, külön is hangsúlyozva, hogy AZ IDŐK JELEI kiadvány -melyet Osztie Zoltán és Náray- Szabó Gábor januári ülésünkön bemutattak és kérték véleményünket- áttekintését befejeztük. (Az oktatásról Koós Ferenc, Andrásfalvy Bertalan, Bakos István, Németh Mária, Gyimesi János, Foltán László és további 12 tagunk fogalmazott meg véleményt, a vidékfejlesztés és mezőgazdaság témával folyamatosan foglalkoztunk Fazekas miniszter Úr és vezetőtársai asztalára téve minden elismerő és kritikus véleményt, ami üléseinken elhangzott (Márai Géza, Tanka Endre, Ángyán József, Bardócz Zsuzsa, Somodi István, Andrásfalvy Bertalan, Merkei Attila, Csepinszky Béla, Lánszki Imre) az egészségügy vezetői számára is esztendők óta folyamatosan jelezzük tagjaink véleményét. Legutóbb Kásler Miklós, Rácz Jenő, Gyurkovits Kálmán, Bene Éva, Kellermayer Miklós, Somhegyi Annamária, Kisida Elek, Galgóczy Gábor szóltak. A  gazdaság tárgykörét Baritz Sarolta, Csath Magdolna, Mándoki Andor előadásai részletezték. ( a sportról nem ejtettek szót a kötet szerkesztői, javasoltuk, hogy a testkultúra és sport legyen a bővített anyagban önálló fejezet  a média helyzetét mi folyamatosan napirenden tartottuk – tagjaink véleménye elég kritikus.

Összegezve: a füzet megállapításainak többségével egyet értettünk, de úgy látjuk, hogy – nyilván terjedelmi okokból is – a problémák jó része nincs kifejtve, a megfogalmazások túlságosan udvariasak, s ez gátolhatja a döntéshozókat abban, hogy érzékeljék a problémák valódi súlyát. A szerzők, szerkesztők jelenleg is tartó országjárása, a több ezer példányban terjesztett füzet nyilvános vitái bizonnyal jótékony hatással lesznek „az idők jeleinek” hitelesebbé tételében. A munkát nagyra értékelve, fontosságát hangsúlyozva reméljük, hogy minden üzenetük eljut a döntéshozókhoz…)

Mózsi Ferenc megemlékezett Bajcsy Zsilinszky Endréről, Németh Mária méltatta Albert Gábor új kötetét, Sutarski Konrád az ezeréves lengyel-magyar barátság mai nemzetpolitikai értékeit hangsúlyozta, ezt erősítette meg hozzászólásában Báthory Katalin. Andrásfalvy Bertalan nagyszerű előadásban foglalta össze a mai gondjainkat és teendőinket. Mándoki Andor, Kisida Elek, csatlakoztak ehhez hozzászólásaikkal. Rajnai Miklós bejelentette, hogy Nagykanizsán Rózsás János házára emléktáblát helyeznek, kértük, hogy a Százak Tanácsát is képviselje. Bakos István bemutatta a Parasztsors – Magyar sors kötetet.  (a másfél év előtti emlék konferencia anyagát).

Fontosnak tartjuk, hogy megerősítsük korábbi döntéseinket: Támogatjuk a magyar kormány döntéseit a családok támogatásában, a világ magyarságának összefogásában, a gazdaságpolitikában, az ellenőrizetlen bevándorlás elutasításában.  Elutasítjuk az Amerikai- Európai Szabadkereskedelmi megállapodást (TTIP) mint Európa és országunk számára gazdaságilag előnytelen, a térség kiszolgáltatottságát növelő csak a multinacionális cégek érdekeit szolgáló, ugyanakkor alaptörvényünkben rögzített GMO mentességünket, élelmiszer-biztonságunkat így mindnyájunk egészségét veszélyeztető a nyilvánosság kizárásával folyó tárgyalásokat.

Június 2.-án csütörtökön 14-00-kor találkozunk a Várban. (Július –augusztusban nem lesznek Pesten összejöveteleink, szeptembertől feltehetőleg már új helyünkön leszünk

Ülésvezető társaim: Andrásfalvy Bertalan és Kisida Elek nevében is baráti kézszorítással: Szijártó István üv. elnök.