Emlékeztetők

Emlékeztető a Százak Tanácsa küldöttségének útjáról

CSÍKSZEREDA- SZÉKELYUDVARHELY-VÁLASZÚT 2011. július 17-18-19. „A magyarságot az szolgálja legjobban, aki segíti egységesíteni!” /Szabó Zoltán/ A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség XIX, Bolyai Nyári Akadémiájának – a Kárpát-medence pedagógusainak nagy seregszemléjén- ünnepi megnyitóján hatan vettünk részt azon a pódium-beszélgetésen, melynek témája a nemzet erkölcsi megújulása, a nemzet szellemi, lelki, fizikai erőforrásairól való gondolkodás volt. Vasárnap reggel(…)

2011. április 7.

Albert Gábor Teleki Pálról tartott ünnepi emlékezésével kezdődött a magyar kultúra tárgyában kezdeményezett megbeszélésünk. „A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele. Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. Becsületünk előbbre való jólétünknél.” Szijártó(…)

EMLÉKEZTETŐ a Százak Tanácsa 2011 febr.3.-i ülésérő

Zárt ülésünkön tájékoztattam tagjainkat a januári oktatás-nevelés tanácskozásunk hivatalos visszhangjáról (Albert Gábor és Duray Miklós elnöklésével felszólaló barátaink közül Andrásfalvy Bertalan, Koós Ferenc, Naszlady Attila, – az állásfoglalás kialakítását segítő Bakos István és Bíró Zoltán – felajánlottuk segítségünket az oktatási államtitkárság munkatársai részére). A külföldön lévő államtitkárt helyettesítő kolléga köszönetét fejezte ki, s élni szeretnének(…)

Gyászjelentés

Életének 82. évében 2010. december 30-án a földi életbõl eltávozott dr. Kindler József. Gyászjelentés

2010. december 2.

Idei utolsó találkozónkat december 2-án ünnepivé tették Gyulay Endre püspök Úr adventi gondolatai, Császár Angéla és Ferencz Éva művészek köszöntései. Kellermayer Miklós és Gedai István szép laudációi után Mádl Ferenc tanár Úr, volt köztársasági elnökünk adta át Andrasofszky Barna és Andrásfalvy Bertalan részére A HAZA EMBERE köszönő okleveleinket. (Csete Ildikó sok munkáját ezúton is köszönjük.(…)