Állásfoglalás

A Szabadság téri szovjet emlékmű eltávolítása

A Százak Tanácsa szerint a keleti nyitás politikájához igazodóan, az oroszok érzékenységének tiszteletben tartásával is lenne lehetőség a Szabadság téri szovjet katonai emlékmű eltávolítására. A testület kéri a Kormányt és az Országgyűlést, hogy kezdeményezze Oroszország kormányánál a Szabadság téri szovjet katonai emlékmű áthelyezését vagy új, más emlékhelyen felállítandó katonai emlékmű kialakítását, s záros határidőn belül írjon ki pályázatot a budapesti Szabadság téren nemzeti emlékhely kialakítására.

MMAK

A Százak Tanácsa 2013. február 7.-i ülésén meghallgatta és megvitatta tagtársunk dr. Fekete György egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tájékoztatóját. A jelenlevők egyhangúan biztosították erkölcsi-szellemi támogatásukról a Magyar Művészeti Akadémia Köztestület nemzeti örökségünket és nemzeti értékeinket védő munkáját. A Százak Tanácsa soros elnökei: Böjte Csaba, Mózsi Ferenc, dr.Papp Lajos, dr.Sutarski Konrád és dr.Szijártó(…)