2006 Állásfoglalások

Emlékmű

Tisztelt Tagtársaink, miután már évekkel ezelőtt egyetértettünk a Szabadság téri szovjet emlékmű áthelyezésével, az akkori szervezőket is támogatásunkról biztosítva – Fekete Gyula elnökünkkel együtt megadtuk a Nemzeti Jogvédő Alapítványnak (Zétényi Elnök Úrnak) a kért jogi felhatalmazást. Barátsággal Szijártó István N E M Z E T I J O G V É D Ő A L(…)

„Kezünkben egy nemzetnek sorsa áll”

Megmaradásunk talpköve a tiszta erkölcs és a hit. Legfontosabb közügyeink: gyermekeink születése, nevelése, egészségügyünk. Anyanyelvünk, kultúránk, természeti kincseink, termőföldünk – mindnyájunk öröksége. Valamennyi magyaré bárhol éljenek. Ezer év szabadságharcai, a XX. század legtisztább forradalmának, 1956 októberének, öröksége minden, a nemzetért felelősséget érző honfitársunkat összefogásra kötelezi, hogy újra „emelkedő nemzet” lehessünk. Forduljunk szembe a nemzetet megosztó(…)

Dr. Sólyom László Köztársasági Elnöknek

Tisztelt Elnök Úr! A Százak Tanácsa január 5.-i ülésén egyebek között megvitatta Elnök Úr újévi köszöntőjét. Ismerjük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását, a politikai pártok, tudományos testületek, szakmai szervezetek véleményét a magyarság állapotáról. A hazai és határainkon túl élő magyarság lelki – és ebből következően nagyrészt fizikai- betegségeinek legfőbb okozója a közösségek szétbomlása, a(…)