2006 Állásfoglalások

Nyilatkozat

A SZÁZAK TANÁCSA mélységes felháborodással veszi tudomásul, hogy az élet védelmére köteles állam és egészségügy újabb pusztító – életellenes beavatkozást – 18 év feletti fiatalok sterilizálása (művi meddővé tétele) – engedélyez. A magyar nemzet példátlan pusztulása idején ezt sem egészségügyi, sem szociális-demográfiai szempontok nem indokolják. Felhívunk mindenkit: csatlakozzon a nyilvánosan meghirdetett demonstrációkhoz, s használjuk ki(…)

Állásfoglalás

A SZÁZAK TANÁCSA annak tudatában, hogy ez történelmileg elkerülhetetlen, a természetes és elvitathatatlan önrendelkezési jogra is hivatkozva – üdvözli és támogatja a SZÉKELY AUTONÓMIA megteremtéséért folytatott törekvéseket. Fekete Gyula alapító elnök, Császár Angéla soros elnök, dr. Szijártó István titkár, Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr.Andrasofszky Barna, Balassa Sándor, Bánffy György, dr.Báthory Katalin, dr. Bene Éva,(…)

A Százak Tanácsa – felhívása a választókhoz

“Adj magyarságot a magyarnak!” (József Attila) Országunkat csak azok vezethetik, akik az erkölcsöt, hitet, családjaink sorsát, nemzetünk jövőjét előbbre valónak tekintik a vagyonosodásnál, az idegen érdekek kiszolgálásánál. MERJÜNK MAGYAROK LENNI! Albert Gábor, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Andrasofszky Barna, dr. Bakay Kornél, Bakos István, Balás-Piri László, Balassa Sándor, Bánffy György, dr. Bárdi László, Bartis Ferenc, dr.(…)

Meghatalmazás

Meghatalmazom és megbízom a Nemzeti Jogvédő Alapítványt (székhely: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 5., adószám: 18446081-1-05, képviseli: dr. Zétényi Zsolt kuratóriumi elnök), hogy szervezetem nevében és képviseletében minden jogszerű eljárást és jogorvoslatot igénybe vegyen, a döntéshozó személyeknél és szervezeteknél eljárjon a budapesti szovjet katonai emlékmű lebontása és más helyszínre való áthelyezése, továbbá ugyanezen a helyen a(…)

Felhívás!!!!

Legújabb kori szabadságharcunk ötvenedik évfordulója parancsoló alkalom arra, hogy a budapesti Szabadság téren lévő, sír nélküli szovjet katonai emlékműnek, hazánk megalázottsága jelképének lebontása és megfelelő helyszínre való áthelyezése megtörténjék.. Ehhez ajánljuk fel a Nemzeti Jogvédő Alapítvány segítségét, s kérjük az Ön támogatását és meghatalmazását. Az elkötelezett szervezetek és személyek támogatásával el kívánjuk érni a kormánynál,(…)