1999 Állásfoglalások

Az élet és családvédelem kérdéséről

A Százak Tanácsa üdvözli az Alkotmánybíróság “abortusz döntését”, amely kompromisszumos jellegű ugyan, de mégis jelentős előrelépés a jelenlegi életellenes gyakorlattal szemben. A döntés alkotmányos és gyakorlati állami kötelességgé teszi a fogamzástól létező emberi élet védelmét; a válsághelyzetben lévő nők megsegítését egy meghatározóan “életpárti” elkötelezettségű Családsegítő Szolgálat útján. A Magyar Kormánynak és Országgyűlésnek megkerülhetetlen történelmi felelőssége(…)

Tisztelt Százak Tanácsának tagjai!

A legutóbbi ülésünkön elhatározottak szerint a mellékelt levelet kívánjuk elküldeni felelős magyar politikusoknak. Az eddigi gyakorlaton azonban kivételesen változtatunk; A levelet NEV SZERINT ALÁÍRVA KÜLDJÜK EL, KÜLÖN MEGNEVEZVE AZ ALÁÍRÓKAT. Ezért kérjük, hogy – egyetértése esetén – az Ön által aláírt levelet postafordultával szíveskedjék visszaküldeni Fekete Gyulának (M.V.SZ. Százak Tanácsa 1052 Bp. V. Semmelweis u.(…)

Ajánlás az adósságrendezésről

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr Miniszterelnöki Hivatal Budapest Tisztelt Miniszterelnök Úr! A Százak Tanácsa június 9-i ülésén úgy döntött, hogy ajánlással fordul Önhöz a jövőnket emésztő adósságállomány csökkentése ügyében. Mint ismeretes, június 18-21.között nagyjelentőségű megbeszélést tartanak a G7 országok Kölnben az eladósodott országok adósságterheinek csökkentéséről Olyan döntéseket akarnak hozni, amelyek a kifizethetetlen adósságok elengedésével, és általában(…)