Búcsú

Elhunyt dr. Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnöke, a SZÁZAK TANÁCSA tagja, szeretett és nagyrabecsült barátunk.
79 éves korában, hosszan tartó betegség után hazatért Teremtőjéhez.

„Szépen, otthonából, családja köréből indult el az őt szerető és ebbe a világba küldő Istenhez. Érzem, őt nem lehet pótolni” – tudatta a hírt az elnökség tagjaival Makláry Ákos elnök. Galgóczy Gábor személyének, jelenlétének fontossága megkérdőjelezhetetlen a KÉSZ történetében. Orvosi pályafutása mellett a rendszerváltást követően kapcsolódott be aktívan a civil, értelmiségi közéletbe. Részt vett a KÉSZ kibontakoztatásában és a helyi csoportok alakulásának folyamatában. Tizenöt éven keresztül vezette a józsefvárosi KÉSZ-csoportot, majd 2002-ben lett az országos elnökség tagja, és 2007-ben választották meg az egyesület elnökhelyettesének. 2016-tól haláláig társelnöki tisztséget töltött be Makláry Ákos mellett.

“Adj Urunk Gábor szolgádnak boldog nyugalmat és örök emléket!”