Az egészségügyről

A Százak Tanácsa februári ülésén foglalkozott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Semmelweis tervével, bizonyos részleteiről súlyos bírálatot fogalmaztunk meg, javaslatokat téve a javításra, hangsúlyozva a szolidaritást és a nonprofit jelleget.
A rezidensek, s a hozzájuk csatlakozó orvosok bejelentett lépéseit nem tartjuk helyesnek. Nemzetünk gazdasági gondjainál súlyosabb az erkölcsi válság. Orvosaink magasztos hivatása a gyógyítás. Önfeláldozó, példamutató munkájuk anyagilag nincs megbecsülve. Fiatal orvosaink a távozással azonban nem gondok közt vergődő kormányunkat, hanem a nemzetet hagyják cserben. Ne tegyétek!

Soros elnökeink nevében dr. Szijártó István a Százak Tanácsa ügyvivő elnöke (+3630-2378079)