Az államfőtől elvárt tulajdonságokról

A Százak Tanácsa április 5.-i ülésén döntött az államfőtől elvárt tulajdonságokról

–Magyarország iránti feltétlen elkötelezettség

–legyen képes az alaptörvény szellemében a magyarság javát szolgálni

–erkölcsileg legyen feddhetetlen

–tudjon mérlegelni, diplomataként viselkedni

–tudjon hatásosan beszélni, legyen vitaképes, nyelvismerettel

–gyors helyzetfelismerés, megnyerő modor, megjelenés

–legyenek élő nemzetközi kapcsolatai

 

A rendszerváltásban betöltött szerepe alapján a Százak Tanácsa tagtársunkat, dr. Pozsgay Imre egyetemi tanárt javasolja köztársasági elnöknek.

Dr. Szijártó István ügyvivő elnök