Átvette az MMA Nagydíját Csoóri Sándor

Fekete György elnök átnyújtja a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Csoóri Sándornak (Fotó: MMA)

Fekete György elnök átnyújtja a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Csoóri Sándornak (Fotó: MMA)

Csoóri Sándor kétszeres Kossuth- és Herder-díjas költő, esszé- és prózaíró, a Százak Tanácsa alapító tagja november 20-án otthonában vette át Fekete György elnöktől a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját. Mint ismeretes, az Akadémia Életműdíjának és Nagydíjának átadására november 5-én került sor a Duna Palotában. Az ünnepségen az író betegsége miatt nem tudott részt venni.

„Életműve nemzeti kultúránk eszméltető értéke” – összegezte Görömbei András MTA akadémikus a Csoóri Sándorról szóló monográfiájában, Vasy Géza pedig a „nemzet rebellisé”-nek nevezte a költőt. Csoóri Sándor versei, s különösen problémaérzékeny, tabukat félresöprő, a nemzet alapkérdéseit tisztázó esszéi számos alkalommal keltettek országhatáron túlnyúlóan is zajos visszhangot pályakezdése pillanatától. Az egyetemes magyar irodalom egyik meghatározó életműve az övé, s a hatvanas évektől a máig tartó történelmi idő nemzeti, társadalmi önismeretének gyötrelmesen gyönyörű költői, írói foglalata.

Több mint félszáz önálló kötete jelent meg, Kósa Ferenccel, Sára Sándorral tucatnyi film készítésében vett részt. Könyvei megjelentek angol, német, francia, olasz, portugál, észt, finn, norvég, svéd nyelven is. 1990-ben megkapta a Kossuth-díjat, amelyet korábban ellenzéki magatartása miatt megtagadtak tőle; majd többek között Magyar Örökség-díjjal, Arany János-nagydíjjal, Prima Primissima díjjal és 2012-ben Kossuth-nagydíjjal ismerték el életművét.

Csoóri Sándor költői, írói életműve az egyetemes magyar irodalom kitüntetett értéke. Költői és közéleti magatartása, megalkuvást nem ismerő erkölcsi következetessége a legnagyobb szellemi elődökhöz mérhető.