Április

A Százak Tanácsa 2007 április 5.-én, csütörtökön 14.00 órakor tartja a közhasznú egyesület éves közgyűlését. Határozatképtelenség esetén harminc perc múlva megismételjük az ülést, mely akkor már határozatképesnek minősül.
A közgyűlés egyetlen napirendje a 2006.évről szóló közhasznúsági beszámoló elfogadása.
A közgyűlés után 15.30 kor nyilvános ülésre kerül sor, melynek témája:
AZ ALKOTMÁNY MINT A NEMZET ÁLLAMALKOTÓ AKARATA.
A felkért előadók Fáy Árpád, dr.Jobbágyi Gábor, Kocsis István, dr Zétényi Zsolt
(Az előadást és hozzászólásokat követően kötetlen beszélgetés, vita kezdődik.)

Mindenkit barátsággal várunk!

Helyszín: I.ker. Szentháromság tér 6.
az Elnökség nevében: Fekete Gyula, Bárdi László, Szijártó István