A Százak Tanácsa április 10-én és május 8-án találkozik a Várban

Emlékeztető legutóbbi ülésünkről

Március 6-i találkozónk hangulatát Csete Ildikó 1848-49 forradalmára emlékező gyönyörű textilképei meghatározták, örömmel tapsoltuk meg kiállított műveit. Tájékoztattam a 67 jelenlevőt az elmúlt hónap eseményeiről, bejelentve a hivatali kötelezettségei miatt előadásának elhalasztását kérő KSH-alelnök, dr. Vízkelety Mariann és a választási népszerűsítő körutat vállaló dr. Pozsgay Imre kimentését. Az MTI Országos Sajtószolgálata mindenüvé eljuttatta állásfoglalásunkat, ezt volt, ahol teljes terjedelmében, aláírásainkkal (pl. Kaposváron a Búvópatak, erdélyi, délvidéki hírközlések), másutt csak az állásfoglalás puszta tényét ismertették néhány sorban (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap) – ez természetesen csak a szerkesztőket minősíti.

Az április 10-i találkozónk a szokásos közgyűlés lesz szöveges és pénzügyi beszámolónkkal, melyet ezekben a hetekben véglegesítünk. Köszönettel fogadtuk dr. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő vezérigazgatójának döntését arról, hogy a Százak Tanácsa székhelye a Szentháromság tér 6. alá, a Magyarság Házába kerüljön.

A tájékoztatás helyzetéről tartott előadást dr. Gazsó L. Ferenc író, szerkesztő, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója. Áttekintését érdeklődéssel hallgattuk, s köszönettel fogadtuk a Petro Kálmán, Sutarski Konrád, Báthory Katalin, Rajnai Miklós, Naszlady Attila, Pentelényi Tamás, Bardócz Zsuzsanna, Hajdú Lajos, Sallai Éva és Jobbágyi Gábor által feltett több mint húsz kérdésre és javaslatra adott válaszait.

Dr. Bene Éva szép elemzést adott Kocsis István új – a Németh László hősökről szóló, a Fény éjszakája című – drámájáról, melyet újra előadnak Budapesten (ápr.23-Nemzeti Színház) az Egri Gárdonyi Színház művészei.
A jelenlevők egyhangúan támogatták Izsák Balázs felhívását a székely szabadság napjának méltó ünnepléséről.
Bakos István a Hitel 3. számát, mely bemutatja a Bethlen Gábor és Márton Áron díjasokat, ajánlotta az olvasók figyelmébe.

Április 23-án délután a Százak Tanácsa Kaposváron tart kihelyezett ülést. Életminőségünk és a népegészségügy aktuális kérdései a tanácskozás témái. (előzetesen 9 előadással és 10 felkért hozzászólással 34-en készülünk Kaposvárra)

Barátsággal: dr. Szijártó István ügyvivő elnök

iszijarto@freemail.hu  tel.: 30-2378079

www.szazaktanacsa.hu