Alkotmányosság és hagyomány – a Százak Tanácsa állásfoglalása

Célunk nem a társadalmi-politikai ellentétek kiélezése, hanem az alkotmányosságért kiálló kezdeményezések, törekvések találkozásának segítése, felülemelkedve a napi politika szempontjain. Meggyőződésünk, hogy nem szabad engedni a kísértésnek, hogy a reálpolitika taktikai sikerei érdekében fegyelmezetten hallgassunk az alkotmány – gondolkodásunkat, értékítéletünket meghatározó – stratégiai kérdéseiről.

A magyar alkotmány alapelvei – mint a magyarság kétségtelen kincsei – önazonosságunk támasztó oszlopai, amelyek jól illeszkednek az Aranybulla és a Magna Charta idejéig visszamenően a legnemesebb európai hagyományokhoz, s a modern időkben az ENSZ számos természetjogi elvet alapul vevő szellemiségéhez. Ezek erősebbek minden hatalmi kényszernél, politikai taktikánál, önkényuralmi előírásnál – legyen szó belső törvényről, vagy nemzetközi diktátumról.

A magyar alkotmányos jövő alkotmányos hagyományainkhoz való élő kapcsolat kialakításával képzelhető csak el. Úgy kell rendezni a magyar közjogot, hogy a történelmi alkotmány magvát jelentő alapelveket az alkalmazott törvények és nemzetközi szerződések ne sértsék, hiszen ezek az elvek Európa, s az emberiség közös kincsei is.

A történelmi alkotmány tudomásul vétele tehát nem pártpolitikai kérdés, hanem a magyar közélet szereplőinek kötelezettsége egyeztetésre és összefogásra.

Budapest, 2004. február 6.

Fekete Gyula alapító elnök, dr. Andrásfalvy Bertalan soros elnök, dr. Szijártó István titkár