Ajánlás az adósságrendezésről

Orbán Viktor Miniszterelnök Úr
Miniszterelnöki Hivatal
Budapest

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A Százak Tanácsa június 9-i ülésén úgy döntött, hogy ajánlással fordul Önhöz a jövőnket emésztő adósságállomány csökkentése ügyében.
Mint ismeretes, június 18-21.között nagyjelentőségű megbeszélést tartanak a G7 országok Kölnben az eladósodott országok adósságterheinek csökkentéséről
Olyan döntéseket akarnak hozni, amelyek a kifizethetetlen adósságok elengedésével, és általában az eladósodottság enyhítésével új esélyeket teremtenek az új évezredben arra, hogy az eladósodott országok a hitelek és kamataik fizetése helyett erőforrásaikat gazdaságuk fejlesztésére, és az emberek életminőségének javítására fordíthassák.
A kezdeményezést II. János Pál pápa több beszédében, a Tertio Millennio Adveniente apostoli levélben, és az 1998. december 1-i pápai bullában is támogatta. A nemzetközi keresztény mozgalom, a Jubilee 2000 pedig éppen azért alakult, hogy az adósságterhek jelentős enyhítését a 2000-es év méltó megünneplésének részévé lehessen tenni.
Tudjuk, hogy hazánk egyes gazdasági mutatói alapján nem sorolható azon országok közé, amelyek adósságának elengedéséről, ül. csökkentéséről a G7-ek tárgyalni fognak. Ha azonban az eladósodott országok helyzetét további, az életminőséggel és a fejlődési lehetőségekkel kapcsolatos mutatók (pl. várható élettartam, a lakosság számának alakulása, az oktatásba, kutatás-fejlesztésbe és az egészségügybe történő beruházások nagysága), továbbá morális szempontok alapján vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy hazánk adóssághelyzetének felülvizsgálata is indokolttá válik. Ezért részesévé kell válnunk a Kölnben elinduló, és várhatóan még ez évben befejeződő adósságrendezési folyamatnak. Valószínű, hogy ez lesz az utolsó esélyünk arra, hogy az adósságcsapdából kiszabaduljunk.
Ezért a Százak Tanácsa június 9-i ajánlása alapján arra kérjük Önt, hogy a magyar adósságállomány csökkentésével kapcsolatos igényt jelentse be a kölni tanácskozás vezetőinek.
Meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy az adósságcsökkentéssel felszabaduló erőforrásaink segítségével felgyorsíthatjuk az ország gazdasági és humán fejlődését, és javíthatjuk Európai Uniós csatlakozási esélyeinket is.
Tisztelettel:
Fekete Gyula
mb. Ügyvezető