A Százak Tanácsa felhívása

Tisztelt Honfitársaink! Magyarország ismét választások előtt áll. Mindenkit felhívunk, kérünk, menjen el szavazni, mert csak így befolyásolhatjuk a politikát, az ország sorsát. Ez erkölcsi kötelességünk is.

Szavazzunk azokra, akik az életet szentségnek tekintik, a családokat támogatják, gyermekbarát politikával megállíthatják a népesség fogyását. Akik a nemzeti érdeket képviselik a gazdaságban, egészségügyben, oktatásban, védeni kívánják a termőföldet, a Haza földjét, s minden magyart nemzettestvérünknek tekintenek. Szavazzunk a tudásalapú, erkölcs-vezérelt, jóakarattal végrehajtott megújulásra.

Csak az válhat valóra, amiben hiszünk, s bízunk azokban, akik tudnak és akarnak cselekedni. A nemzetet elsősorban a hite őrizte meg. A történelem tanulsága, hogy mindnyájan felelősek vagyunk nemzetünkért. A Hazánkért.

 

2010. Nagycsütörtök

A Százak Tanácsa 2010 évi soros elnökei:

           dr.Vizkelety Mariann, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr.Andrasofszky Barna,
dr. Bertók Loránd, dr.Gedai István, dr. Szijártó István (ügyvivő elnök),

 

1014.Budapest, Szentháromság tér 6. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza.   www.szazaktanacsa.hu       Telefon.  06-30-.2378079       e-mail: iszijarto@freemail.hu