A magyar földről és Ángyán József lemondásáról

Magyarországon soha nem volt olyan nagyarányú a nagybirtokok száma, mint ma.

A történelem is bizonyította: a nagyüzem nemcsak a társadalmat és a családot, ezen keresztül a népszaporulatot, a nemzet továbbélését veszélyezteti és rombolja, hanem a természeti környezetet is. /Az Alföld tragikus pusztásodása a 14. századtól, a az erdélyi Mezőség virágzó kert, szőlő  és halas-tavas gazdálkodásának tönkretétele a magyar jobbágyok elkergetésével és a juhtartó románok betelepítésével a 18. században, a nagybirtokok érdekeit szolgáló 1767-es úrbéri rendezés során egykézővé váló népcsoportok ( Ormánság, Belső-Somogy, Sárköz. Csallóköz, Garam-mente) és az ugyancsak a nagybirtokosok érdekében végrehajtott vízrendezések a Duna és Tisza mentén, egyaránt bizonyítják ezt a az igazságot./  Francia és Olaszországban, Svájcban, Dániában a természeti adottságok szerint, régióként határozzák meg a birtokméreteket. Ezek a birtokméretek biztosítják a vidéki családok megélhetésén túl a rendkívül széles választékot és exportképességet is. A tej-,sajt-, sör-, gyümölcs-szőlő,  sütőipari-, konzerv-, faipari-, gyapjú-, len stb, készítmények falvanként eltérőek lehetnek.. Ezeknek a lehetőségeknek a felhasználása a munkanélküliség felszámolását is szolgálja.

A nagyüzem kiírtja a vidék lakosságát és tönkre teszi az ország termőföldjét. Andrásfalvy Bertalan és Tanka Endre  professzorok, ezt számos könyvben, tanulmányban bizonyították. A magyar élelmiszergazdaságról rendezett konferenciánkon és erről kiadott kötetünkben (Mindennapi kenyerünk – ma)

ezt megfogalmaztuk. Ángyán József államtitkár ezt a nézetet képviselte

A Százak Tanácsa messzemenően egyetért a kormány nemzeti érdekű földprogramjával és egyetértően támogatja annak a Darányi Ignác tervben kidolgozott végrehajtását. Meggyőződése, hogy Ángyán József parlamenti államtitkár személye és eddigi munkássága egyik személyes biztosítéka lehet a program sikeres megvalósításának.

 

A Százak Tanácsa  kéri Orbán Viktor miniszterelnök Urat ne fogadja el Ángyán József lemondását, s vizsgálja meg a Vidékfejlesztési Minisztériumban kialakult helyzet hátterét.                             Pro salute Patriae!  – a Haza javáért!

 

A  Százak Tanácsa soros elnökei: Bakos István, dr. Béres József, dr.Biró Zoltán, dr.Naszlady Attila, Piukovics  Gábor, dr. Szijártó István (ügyvivő elnök)