Emlékeztető

a Százak Tanácsa június 6-i találkozójáról

Jelenléti ívünk tanulsága szerint 54-en voltunk együtt a Magyar Tudományos Akadémia kistermében a nyári szünet előtti utolsó programunkon.

Először köszönetet mondtam Freund Tamás professzornak, az Akadémia alelnökének, akinek a közbenjárására az MTA elnöke díjfizetés nélkül biztosította számunkra egyszeri alkalomra az MTA kistermét.

Szeretettel fogadtuk Prof.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkárt, s előzetesen jelzett népegészségügyi tárgyú összejövetelünk előadóit.

Szokás szerint ismertettem az elmúlt időszak fontosabb, minket is érintő eseményeit. Megköszöntem a 98 aláírást Európa védelmében kiadott állásfoglalásunk támogatásaként, melyet ismereteim szerint ez ideig 11 internetes portál és 2 nyomtatott sajtóorgánum tett közzé.

A Magyar Katolikus Rádióban összefoglalhattam az elmúlt év fontosabb eseményeit, rendezvényeinket, 20-25 tagunkat külön is kiemelve, s köszönöm Sallai Éva szerkesztő munkáját és felettesei, valamint rádióelnök tagtársunk:  Spányi Antal püspök atya támogatását. (A Sorskérdéseink III. interjúkötet készül – a Százak Tanácsa Alapítvány számlaszáma mindenki számára ismert)

Megköszöntem Bakos Istvánnak és Bíró Zoltánnak a Balassagyarmaton tartott Trianon és Teleki Pál emlékezés szervezését, Hóvári Jánosnak az Eötvös Collegiumban tartott ünnepi emlékezést. Nem tettünk le arról, hogy a budai várban is mielőbb ott legyen Rieger Tibor tagtársunk Teleki szobra. Teleki Pál a nemzet becsületét védte öngyilkosságával, tudta, hogy  “Becsületünk előbbre való jólétünknél”.

Foltán László ügyvivőnk is képviselt bennünket a  Böjte Csaba testvér által is szervezett a csíksomlyói pápai szentmisén, s tudjuk pénteken sok tagunk ismét útra kel Csiksomlyóra, hogy részt vegyen a hagyományos pünkösdi búcsún. A vélhetően sokunkat felkavaró internetes és egyéb közlésekre, az egyházat és egyes személyeket bíráló véleményekre válaszul a szentéletű Boldog Márton Áron püspök egy 1946 évi Gyulafehérváron kiadott körleveléből idézek: ” A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és szeretetet kell érvényre juttatnunk.” Nekünk pedig  köznapjainkban legyen vezérlőnk püspöki jelmondata: Non recuso laborem! – nem vonakodom a munkától. Ezt ama toursi Szent Mártontól, európai védőszentünktől kölcsönözte: “Uram, ha a Te népednek szüksége van rám, nem vonakodom a munkától”. Mi úgy gondoljuk szeretethiányos és egymás iránti bizalmunkat elveszítő népünknek  nagy szüksége van önzetlen, áldozatvállaló szolgálatunkra.

Levélben kértem Nagy János Urat a Miniszterelnöki Kabinetet vezető államtitkárt, tegye lehetővé találkozásunkat Orbán Viktor miniszterelnök Úrral. Aláírtam az együttműködési megállapodást a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete elnökével -kapcsolattartásra felkérve Muhi Béla újvidéki tanár  tagtársunkat és Kováts-Németh Mária professzornőt. Köszöntöttem levélben mindnyájunk nevében születésnapján Pap Gábor művészettörténészt. Pusztai Árpád és Bardócz Zsuzsa Stuttgarban átadott Béke-díját, Pentelényi Tamás indiai orvostársai szakmai kitüntetését is megemlítettem. Nem tudok megnyugtató helyzetképet adni a Visegrád Collégium tervezetünk sorsáról, Miniszter Úr türelmet kért. Az OSZK azbeszt-mentesítés utáni költöztetése immár tény, nagyon reméljük, hogy nem a Mária Terézia /Kilián laktanya lesz a “nemzet dolgozószobájának” otthona. A könyvtáralapító  Széchényi Ferenc többet érdemel a magyarságtól.

Nyári programjaink közül az Újvidéken tartott Apáczai Nyári Egyetem összejövetelei, július 22-én hétfőn Foltán László és Janek György által minden évben megrendezett  Nándorfehérvár emlékezés -ezúttal egy hajón a Dunán- Leányfalun és  Dunakeszin, Kaposváron valamint Keszthelyen rendezett találkozók kínálnak programot. Az ünnepi könyvhét rendezvényei is több tagunkat érintik.

Őszi találkozóink színhelyéül az Andrássy út Bajza utca sarkán lévő palota -ma a Magyar Művészeti Akadémia Irodaháza – tanácstermét szeretnénk megkapni. (Juhász Judittal és Foltán Lászlóval keressük a találkozók színhelyét.)

Feledy Péter javaslata szerint már Keszthelyen a Balaton Akadémián megkezdtük a mi “harminc év története” sorozatunkat, – ősszel ez lesz programjaink gerince, s közben vidéki találkozóinkon is szeretnénk ezeket a gondolatokat továbbadni. (ld előző emlékeztetőmet)

A konferencia az előzetes program szerint 14.15 és 16.30 között az előadók példás fegyelmezettségével a jelenlevők tetszését kiváltva zajlott.

Papp Lajos és Nagy Zoltán professzorok, Somhegyi Annamária főorvos és Hornyák László közgazdász megannyi fontos kérdést érintettek előadásaikban. A jelenlevő orvos tagjaink közül: Dobó Márta, Galgóczy Gábor, Sándor József, Bene Éva, Szász István Tas, Battyáni István, majd Bardócz Zsuzsa, Foltán László és Feledy Péter csatlakoztak véleményükkel és kérdéseikkel az előadásokhoz, amelyekre Horváth Ildikó államtitkár mindnyájunk számára megnyugtató és elismeréssel fogadott őszinte és okos mondatokkal reagált.

Záró szavakra Andrásfalvy Bertalan professzorta Százak Tanácsa Alapítvány elnökét kértem, aki emelkedett beszédben fogalmazta meg küldetésünk lényegét, munkánk erkölcsi parancsát, melyet én Németh László szavaival  “a Haza sorsához méltó magatartásnak” nevezek.

Ezúton is köszönöm Államtitkárnő és minden előadó munkáját, a jelenlevők figyelmét, az Akadémia vendéglátását. Külön örömünk, hogy módunk volt még a kötetlen személyes beszélgetésekre, melyek során a jelenlevők láthatták az egészségügy irányítójának rokonszenves személyiségében az orvost is, “aki a beteg fölé szívével hajol”.

Mi pedig megtisztult, – vagy némiképpen megenyhült – lélekkel, s azzal a tudattal jöhettünk el, hogy jó ügyet szolgálunk.

barátsággal: Szijártó István ügyvivő elnök

Hírek

A Százak Tanácsa  – Európa védelméről “Nehéz helyzetben az ország, követelő szükség a java erők összefogása…” írta 1996-ban Fekete Gyula író létrehozva a  Százak Tanácsát, – látva az országot válságba taszító értékrend zavart – s évtizede utolsó munkájában az “SOS Európa” címűben Európa romlásának tényeire figyelmeztetett,  a romlásra, amelynek immár a közepén vagyunk. A Százak Tanácsa(…)

Emlékeztető

A Százak Tanácsa kilenc ország harminchat településén élő tagjai jelenléti ívünk tanulsága szerint 36, az ülésterem székei szerint 45 fővel képviseltették magukat május 2.-i találkozónkon. 1. Ismertettem előző ülésünk lényegét, s az elmúlt hónap eseményeit.  A küszöbön álló választások miatt Nagy István agrárminiszter Úrral az általa igényelt személyes találkozót nem tudjuk megszervezni. (A kitűnően sikerült(…)

Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2019 április 4.-én az OSZK dísztermében tartott találkozójáról. (A jelenléti ív szerint félszázan voltunk együtt.) Császár Angéla ünnepi hangulatot teremtett a közeledő költészet napját és a reményeink szerinti igazi tavaszt köszöntő  Vörösmarty, József Attila, Radnóti, Gyurkovits, Faludy költemények tolmácsolásával. Tájékoztattam megjelent barátainkat az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről. Andrásfalvy Bertalan, Báthory Katalin, Böjte(…)

Meghívó

Tisztelt Barátaim, következő találkozónk programja:  Százak Tanácsa, 2019. április 4., 14 óra, Országos Széchenyi Könyvtár díszterme (az ülés nem sajtónyilvános).   A Százak Tanácsa konferencia programja:  „A magyar vidék helyzete és lehetőségei” (életképesség, gazdálkodás, közösségek, kultúra) – 14.10 Bevezető: dr. Márai Géza, c. egyetemi docens  a tanácskozás szervezője és levezetője – 14.15 A témakör értékelése: dr.(…)

Gratuláció

Gratulálunk március 15.-én, nemzeti ünnepünkön kitüntetett tagjainknak : Káhler Frigyes a Magyar Érdemrend Középkeresztje a csillaggal Döbrentei Kornél a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje Kovács István Széchenyi-díj Bence Lajos József Attila-díj Sutarski Konrád József Attila-díj Gazsó L. Ferenc Táncsics-díj   (meghívott Barátaink közül Petrás Mária a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét kapta, dr. Kiss Jenő  Széchenyi-díjat, Takaró Mihály József(…)

Emlékeztető

Március 7-én a Százak Tanácsa jelenlevő tagjai először meghallgatták az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tartott tájékoztatómat: Böjte Csaba  testvér a Kongóba tartó repülőre várva küldte Párizsból szép gondolatait jó munkát kívánva, Andrásfalvy Bertalan a többhetes kórházi kivizsgálások után már hazulról telefonon osztotta meg örömét a kisfalvak gondjait felkaroló kormányintézkedések hallatán, s a tegnapi komoly szívműtétje(…)