Emlékeztető

A Százak Tanácsa tagjai 2022 május 13-14-én Győrben és Farádon a magyar vidék helyzetéről és iskolaügyünkről beszélgettünk. A szervező dr. Kováts Németh Mária vendégeként  pontosítottuk a meghívóban jelzett témákat. A Széchenyi Egyetemen Dr. Dusek Tamás  egyetemi tanár az általa vezetett Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola munkájáról és jelentőségéről beszélt, majd válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük ezt. Farádon nyilvános ülésen házigazdánk Dr. Németh Ferenc Farád település- és iskolatörténete címmel tartott minden jelenlevő számára nemcsak ismereteket, hanem valódi élményt nyújtó előadást. Személyes sorsának idézésével kezdte Bakos István is a magyar falvakért, a vidéken élőkért vállalt munkásságának vázlatos ismertetését. Így fonódott össze a Hanság falvainak Farádnak, Szilsárkánynak, s a baranyai Petrének,  somogyi és alföldi falvaknak a története. Előadásaikból nemcsak az vált nyilvánvalóvá, hogy a mezőgazdaság elsőrendű feladata az emberek egészséges élelemmel való ellátása, hanem megerősítette azt a meggyőződésünket,  hogy a vidékfejlesztés a nemzet erőinek újratermelése, emberi erőforrásaink megsokszorozása lehetne.  Nagyra értékeltünk sok kormányintézkedést, -külön köszönve a Kárpát-medence magyarjainak támogatását – de a birtokszerkezet kérdését, az ökológiai gazdálkodás támogatását, a Hangya típusú szövetkezetek létrehozását, támogatását továbbra is feladatnak tartjuk. (Dr. Andrásfalvy Bertalan kívánsága szerint a falusi iskolákra való figyelmet is ide sorolom.) Dr. Kováts Németh-Mária bemutatta az általa szervezett “A magyarság megtartó ereje” konferenciák immár ötödik  kötetét, melynek csakúgy mint az előző négynek, szerkesztő -mindenese volt. Ezúttal 28 szerző a Kárpát-medence minden részéről fejtette ki mit gondol a tudomány, művészet, hit kérdéseiről. A kötet szerkesztője – az őszi tanácskozás szervezésétől és vezetésétől, a kéziratok begyűjtésén át a nyomdába adásig, majd onnan a könyvek fuvarozásáig – azzal a hittel dolgozott az utóbbi hónapokban Széchenyi szavait idézve: hogy “ aki a haza megmaradását és szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen.”

Vergiliust idézve a címmel -“Jó lesz egyszer emlékezni …” dr. Szijártó István a Százak Tanácsa negyedszázados krónikáját írta meg. Fekete Gyula alapítónk emlékének ajánlotta a munkát, mely a korábbi “Vállunkra kell vennünk a Hazát” c. -húszéves krónika – folytatása, hogy mint a fa évgyűrűi jelezzék a gazdagodást. Gyimesi János, Foltán László, Sallai Éva, Kisida Elek, Bakos Edit kérdései, hozzászólásai gazdagították a másfél napos tanácskozást. Bár célunk volt, hogy Németh László tanácsa szerint “a Haza sorsához méltó módon” szóljunk iskolaügyünk helyzetéről, javítási lehetőségeiről is  – megismerve az új Kormány minisztériumainak feladatait, még nem kívánunk véleményt formálni.

2022 május 16. A tanácskozáson jelenlevő társaim egyetértésével: Szijártó István üv. eln.

Emlékeztető

a Százak Tanácsa 2022 május 5.-i összejöveteléről. Az Országos Széchényi Könyvtárban találkoztunk. Dr. Rózsa Dávid főigazgató Úr Poprády Géza társunk megkeresésére jelezte, hogy örömmel veszi fel a kapcsolatot velünk, s május 3-án  tisztáztuk együttműködésünk részleteit, s ülésünket egy remélhetően nagyon hosszútávú együttműködési egyezmény aláírásával kezdtük. (Alapítványi elnökünk dr. Andrásfalvy Bertalan aláírása még hiányzik az okiratról, szerdán utazunk hozzá Pécsre)  Gratuláltunk az(…)

Gratuláció

Dr. Béres József a Magyar Tudományos Akadémia rangos elismerésében részesült Örömmel és büszkeséggel adjuk hírül, hogy vállalatunk elnökét, Dr. Béres Józsefet, május 2-án a Magyar Tudományos Akadémia 195. ünnepi közgyűlésén Wahrmann Mór-éremmel tüntették ki. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia évente egy alkalommal a tudomány és a kutatásfejlesztés támogatása terén a gazdasági, kereskedelmi, ipari és(…)

Meghívó

Tisztelt Százak Tanácsa, Május 5-én csütörtökön, du 14.00 és 17.00 között a Budai Várban találkozunk. A Palota épületében, az Országos Széchényi Könyvtárban lesz újra állandó helye találkozóinknak. Vendégelőadónk: dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal Elnöke.  Kérjük figyeljetek a helyszínváltozásra! Barátsággal: Szijártó István