2013. február 7.

Febr 7.-i ülésünk a meghívó napirendje szerint zajlott.

A száznál több résztvevő néma felállással tisztelgett elhunyt tagunk Nagytiszteletű dr. Hegedűs Lóránt egyetemi tanár református püspök, emléke előtt. A magyarságot szolgáló kitűnő embert vesztettünk el. Ismertettem a jelenlevőkkel a miniszterelnök úrnak írt levelemet, melyben kértem fogadja bizalmas beszélgetésre Ángyán József képviselő urat, s meghívtam a Százak Tanácsa valamelyik találkozójára. Orbán Viktor levélben válaszolt: szívesen vesz részt baráti beszélgetésen tagjainkkal. Felhívtam tíz közelgő rendezvényre tagjaink figyelmét és ismertettem tavaszra tervezett programjainkat. Márciusban a magyar nyelvről és a székely autonómiáról, áprilisban a Magyar Írószövetségről (dr.Vasy Géza és Szentmártoni János elnökök) és az emberi agyról -agyhullámok és kreativitás, tanulás és memória (dr.Freund Tamás akadémikus ) májusban a szív és keringés (dr.Papp Lajos professzor, MTA doktor) – s természetesen aktuális kérdésekről beszélünk. „Az életminőség – mint kihívás” munkacsoportunkban 2011 ősze óta 20 tagunk és 30 állandó meghívott barátunk dolgozik. Munkájukról ezután is konferenciákon és kötetekben adunk számot.

Dr. Pröhle Gergely helyettes államtitkár tájékoztatást adott a külügy aktuális és stratégiai munkájáról, s kérdésekre válaszolt. (Kondor Katalin, dr.Rókusfalvy Pál,dr.Zétényi Zsolt, dr.Murányi László, Kocsis István)

Dr. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke tájékoztatott bennünket az elmúlt két év munkájáról, a köztestületté válás feladatairól, a szakosztályok munkájáról, s az utóbbi hetek vitáiról. A hozzászólások (Balassa Sándor, Juhász Judit, Bakos István) után, mivel a Százak Tanácsa 15 tagja egyben az MMA tagja is – Papp Lajos soros elnökként az MMA munkáját támogató állásfoglalásra tett javaslatot – melyet a jelenlevő tagok és állandó meghívott barátaink egyhangúan ellenszavazat nélkül, (Fekete György tartózkodásával) elfogadtak. (ld melléklet)

Dr. Sutarski Konrád és Mózsi Ferenc elnökök a januárban elfogadott téma (javaslataink a miniszterelnök Úrnak -a Kormány nagy és eredményes munkájának elismerése mellett bizonyos munkaterületek javítására) folytatásaként kértek további észrevételeket. Böjte Csaba testvér most immár egyik soros elnökként – a katolikus egyház által meghirdetett „a hit évében”ismételte meg javaslatát a Százak Tanácsa legyen a bizakodás és a reménység, a másokat is bátorítani képes közösség, az együvé tartozás, a nemzeti összefogás tanácsa. A hozzászólók (dr.Andrásfalvy Bertalan, dr.Szűrös Mátyás, dr.Naszlady Attila, dr. Szabó József, dr. Medvigy Endre, Simon József, dr. Körmendy Béla és dr. Feledy Péter) javaslatait a soros elnökök összegezik. Miniszterelnök Úrnak ezeket továbbítjuk. (A tervezett találkozó zárt ülésünk lesz)
2013.február 9 dr. Szijártó István ügyvivő elnök