A Százak Tanácsa nyári munkájáról

Az alábbiakban összefoglalom a Százak Tanácsa júniusi találkozója óta végzett munkánkat.

Május 31-én Keszthelyen a Balaton Akadémia rendezvényén Balog Zoltán miniszter úrral találkozva beszámoltam az Életminőség mint kihívás munkacsoportunk Nógrádban végzett munkájáról és az Iskola a magasban – középiskolások számára indított előadássorozatunkról.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtól júniusban elnyert támogatás lehetővé tette, hogy ezt a munkát folytassuk. Vállaltuk pályázatunkban, hogy a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) alapító tagjaként részt veszünk a Kárpát-medencei civil háló létrehozásában. Dr. Csizmadia László elnök úr – állandó meghívott tagunk – és vezetőtársai, köztük tagunk: dr. Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke, dr. Bodó Barna (Kolozsvár) és dr. Zsoldos Ferenc (Szabadka) urak, a CET alelnökei az évek óta sikeres civil mozgalom (egyebek között a BÉKEMENET) szervezői segítségével július-augusztusban segítjük létrehozni hét országban azokat a központokat, amelyekkel kapcsolatot tartva sikeresebben dolgozhatunk nemzeti értékeink közvetítésével a magyar egységért. A támogatás kisebbik fele lehetővé tette alapkiadásaink fedezését, honlapunk megújítását és könyveink kiadását, valamint hazai partner-szervezeteink jelképes támogatását és a szellemi honvédelmet vállaló országjáró rendezvénysorozatunk folytatását.

Részleteiben: Június 8-9-én a Magyar Egészségügyi Társaság felvidéki vezetői (dr. Bastrnák Ferenc elnök úr állandó meghívottunk) az árvíztől fenyegetett Rév-Komáromban rendeztek kitűnő konferenciát, dr. Andrasofszky Barna örökös elnök, dr. Kellermayer Miklós elnök úr, dr. Csókay András, dr. Freund Tamás professzorok, s magam is előadó lehettem. A Nógrád program vezetői jún. 11-én Bercelen (Petro Kálmán és családja vendégeként) ismertették a munka menetét és eredményeit. (20-an voltunk együtt) A programot vezető dr. Dobó Márta és dr. Bardócz Zsuzsa tagunk mellett, Lovas Zsuzsa, László Helga, dr. Merkei Attila, dr. Lánszki Imre és további 10 előadó vesz részt a munkában. A munkát lezáró tanulmánykötet ősszel készül el. (A Vidékfejlesztési Minisztérium egyik kiemelt programja ez.) Bercelre  Duray Miklós meghívta Papp Sándort, Kalonda község polgármesterét a határ túloldaláról, s ősszel többen megyünk Kalondára, hogy a történelmi Nógrádot is lássuk. Június 29-én Dunakeszin dr. Kisida Elek személyes vendégei: hetvennél többen hallgattuk Berecz Andrást, Ráckevei Annát – a debreceni színház igazgatója – és dr. Bogár Lászlót közéletünk kérdéseiről.

Július 14-17. között Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület vendégeként az Apáczai Nyári Egyetem tanár- továbbképzésén dr. Kováts-Németh Mária, Hornyák László és jómagam több előadást tartottunk a több országból érkezett tanárnak. (Muhi Béla tanár úr figyelmes vendéglátását külön is köszönjük, s reméljük, hogy segíthetünk Újvidéken megismételni a húsz éve általa szervezett családvédelmi konferenciát) Aug. elsején dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony fogadta egy kötetlen beszélgetésre küldöttségünket (dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Naszlady Attila, dr. Németh Mária, dr. Koós Ferenc és jómagam voltunk nála). Örömmel jönne a Százak Tanácsa rendezvényeire. (Sajnálom, hogy dr. Szócska Miklós államtitkár úr levelében munkánkhoz gratulálva és sok sikert kívánva – kormányzati teendői miatt – elhárította az orvos tagjainkkal javasolt személyes találkozást.)

A Magyar Emlékekért a Világban kiállításaihoz csatlakozva, dr. Messik Miklós elnök úrral egyeztettem. A Borsiban tartott Rákóczi- (aug. 8.) és a Siófokon rendezett Széchenyi-kiállítás (szept. 16.) támogatói vagyunk. Aug. 27-én Balatonalmádiban a nyugati szórványban magyar nyelvet tanítók évi továbbképzését dr. Németh Mária szervezi (dr. Sallai Éva és én is előadó leszek). A Bethlen Gábor Alapítvány felhívásához (az ügyvezető kurátor Bakos István és soros elnökünk, Böjte Csaba testvér az egyik fővédnök) anyagi támogatóként is csatlakoztunk, hogy a 400 éve fejedelemmé választott Bethlen Gábor első egész alakos szobrát okt. 23-án Kolozsváron felállítsák. (Erre szeretnénk kirándulást szervezni, dr. Bodó Barnát felkértem egy tanácskozás megszervezésére.)

Szept. 10-én Dunaszerdahelyen mutatkozik be a Százak Tanácsa. Október elsején tartjuk Székesfehérváron a Százak Tanácsa Szent István emlékét idéző tanácskozásunkat, melynek védnökei, felkért előadói és hozzászólói szívesen vállalták a munkát. Szept. 13-14.-én a MET Kárpátalján rendezi orvoskongresszusát. Dr. Kellermayer Miklós elnök úr felkérésére Aknaszlatinán részt veszünk az elnökség ülésén (dr. Németh Mária, dr. Mózsa Szabolcs, Hornyák László és jómagam), dr. Bene Éva személyes meghívása szerint szept. 27-én a Páfrány utcában lesz találkozó.

(Győrben már pontos időpontjai vannak az “Iskola a magasban” sorozatnak, a felkért előadók ezt ismerik. (A kaposvári, nagykanizsai, balatonboglári előadások időpontjai még változhatnak. A Balaton Akadémia tervezett őszi előadásaira sincs még végleges időpont.)

Elkészültek a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogató logójával utánnyomva a Százak Tanácsa korábbi könyvei és 26 tagunknak a Szent György könyvek sorozatában megjelent munkái – ezeket közösségeknek szánjuk ajándékul.

Találkozóink a Várban: szeptember 5., október 3., november 7., december 5. (a hónap első csütörtöki napján) 14.00 és 17.00 között.

Tisztelő barátsággal: dr. Szijártó István ügyvivő elnök