2012. október-novemberi rendezvényekről

Október 4.-én a Várban a Magyarság Háza kávézójában tartottuk 150. „hivatalos” budapesti összejövetelünket ( Más fővárosi helyszíneken illetve vidéken és külföldön közel félszáz összejövetelen vettünk részt) Soros elnökeink javaslata alapján művész tagjainkat kértük fel arra, hogy képet adjanak szakterületükről illetve szereplésükkel tegyék ünnepivé összejövetelünket. Bíró Zoltán kulturális helyzetünket áttekintő elnöki köszöntője után
Császár Angela, Ferencz Éva,Csete Ildikó, Csete György, Albert Gábor, Kocsis István, Balassa Sándor, Erkel Tibor, Bakos István, Rókusfalvy Pál, Murányi László, Vizkelety Mariann, Báthory Katalin,Márai Géza, Kisida Elek, Körmendy Béla, Hajdú Lajos, Nagy László, Naszlady Attila és Andrasofszky Barna osztották meg véleményüket a jelenlevőkkel. Tartalmas, érdekes tanácskozást folytattunk, – megerősítve egymást a személyes felelősség és példaadás fontosságában, a „személyenkénti felkelés” történelmi üzenetének jelentőségében.
November 8.-án, szokott helyünkön a Deák teremben, félszázan kezdtük el összejövetelünket, melyen először Rózsás János nagyra becsült tagtársunk emlékét idéztük, Somodi István köszöntötte nevünkben a most 75 éves Csete Györgyöt, jobbulást kívántunk Hegedűs Lóránt püspök úrnak, aki ma Adyról szólt volna, majd ismertettem az elmúlt hónap fontosabb eseményeit:
Bene Éva vendégül látta Jókai Anna magas kitüntetését és közelgő jeles évfordulóját köszöntve a Százak Tanácsa idén kitüntetett tagjait is. (Juhász Judit tiszti kereszt kitüntetése és Bakos István tiszti keresztje kimaradt korábbi összegzéseinkből. Szeretettel gratulálunk a nagyon megérdemelt elismeréshez.) A TF esték 145. -utolsó- összejövetelén több tagunk szerepelt. Köszönetet mondtunk Editnek aki Ágostonnal a nemzeti-polgári értékek, az őszinte barátságok és együvé tartozás műhelyévé tette a TF estéket. A Békemenet résztvevőiként örültünk tagtársunk Balás-Piri László ünnepi szavainak, a televízió ünnepi műsoraiban Murányi László és M.Szabó Imre dokumentum-filmjeinek, a Bárdi Lászlót köszöntő rádióműsornak Üdvözöltük a Csemadok találkozót, s tagtársunkat a leköszönő elnököt, Hrubik Bélát. A Bécsi Naplóban Németh Mária adott hírt munkánkról. Sutarski Konrád is több rendezvény előadója és szervezője volt. Az MVSZ Benczúr utcai eladásra kínált székháza (a volt Zichy palota) Megyesy Jenő miniszterelnöki főtanácsadó tájékoztatása szerint a Magyar Diaszpóra Tanács gondja – ezzel a továbbiakban nem kívánunk foglalkozni. Az „Életminőség-mint kihívás” munkacsoport elkészítette azt a táplálkozás prevenció munkaanyagot, melyet az összeállítók (Bardócz Zsuzsanna, Béres József, Dobó Márta, Kristóf Margit, Márai Géza és magam) Fazekas miniszter úrral november végén egyeztetnek. (Tervezzük „Iskola a magasban” címmel gimnazista fiatalok találkozóinak szervezését is.) Ismételten kértem a 15 éves évforduló kötetéhez ( „A Haza javáért”) tervezett kislexikon hiányzó életrajzait. NOV.15 az utolsó határidő. (Andrasofszky Barna az Egészségtan önálló tantárggyá tételét kérő javaslatát már korábban is többször támogattuk.)
A tanácskozás főtémája az interneten sok barátunknak elküldött tájékoztatás a román kormány tervéről, mely a Székelyföldet három különböző régióba tagolná. Mi a Székely Nemzeti Tanács alakulásakor, s azóta is többször állást foglaltunk a székely autonómia mellett. Vendégünk volt Nagy Bercel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, aki bevezetőjében egyértelművé tette: a magyar kormány nemzetpolitikájában elkötelezett a határainkon túl élő magyar közösségek autonómia törekvéseinek támogatásában.
A hozzászólók ( Báthory Katalin, Gedai István, Murányi László,Koós Ferenc, Sutarski Konrád, Mózsi Ferenc, Bakos István, Kurucz Gyula, M.Szabó Imre, Rókusfalvy Pál, Körmendy Béla, Zétényi Zsolt, Hajdú Lajos) egyértelművé tették javaslataikkal és kritikai véleményükkel, hogy nem látják elég erőteljesnek és széleskörűnek a magyar külpolitika érdekérvényesítését. Vannak még tartalékaink a Kárpát-medence magyar közösségeinek támogatására. A Százak Tanácsa segíteni kíván a nemzetstratégiai jelentőségű kérdések feltárásában és megoldásában. Értékeltük főosztályvezető úr tárgyszerűségét és szakmai tájékozottságát. A mellékelt állásfoglalást a jelenlevők egyhangúan elfogadták.
Ezután a termőföld tulajdonlása, az életminőség és a nemzet jövőjének alakulása tárgyköréből Andrásfalvy Bertalan tartott nagyívű előadást, amit a jelenlevők nagy elismeréssel és szeretettel fogadtak. Bakos István a Bethlen Gábor, Márton Áron és Tamási Áron díjak átadásáról beszélt, s felhívta a szakemberek figyelmét egy az off-shore paradicsomokról szóló híradásra. November 17.-én (15.00) a Tóth Ilona emlékünnepség a Pázmány Egyetem jogi karán lesz. November 27.-én a Szent Margit Gimnáziumba (Villányi út) Hegedűs Endre hívja zongorakoncertjére tagjainkat.
December 13.-án csütörtökön du 2.00-kor a Várban lesz a következő találkozónk, melyen átadjuk A HAZA EMBERE oklevelünket a Csete házaspárnak. Ügyvivő elnöki munkámban 2013-ban soros elnökként Böjte Csaba, Mózsi Ferenc,
Dr. Papp Lajos és dr. Sutarski Konrád fognak segíteni. Köszönöm.

Budapest, 2012-11-09

dr. Szijártó István