2012. november 23.

2012 nov.23-án 12.00 és 13.00 között a Vidékfejlesztési Minisztériumban dr Fazekas Sándor miniszter úr és dr. Viski József stratégiai főosztályvezető úr fogadta a Százak Tanácsa Életminőség-mint kihívás munkacsoportja „Táplálkozási prevenció, egészségfejlesztés, képzés, tanácsadás és vizsgálat”programjának vezetőit: dr Bardócz Zsuzsanna vegyész, egy.tanárt, dr.Kristóf Margit és dr. Dobó Márta orvosokat, dr.Márai Géza mezőgazdász, c.egy.i docenst és engem.Előzetes tanácskozásokon egyeztetett anyagunk vázlatát a jelenlevők szóban kiegészítették. Miniszter Úr egyetértett helyzetelemzésünkkel, támogatásáról biztosította a Százak Tanácsa programját, melyről jeleztem, hogy terveink szerint csak első lépés, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumát is szeretnénk megkeresni az egészségfejlesztés és tanácsadás tárgykörben, illetve „Iskola a magasban” előadássorozatunk támogatását kérve. Ezt követően pedig tagjaink kapcsolatait felhasználva más szervezetekkel együttműködve a Kárpát-medence egészére javasoljuk kiterjeszteni programunkat – az üzleti élet szereplőinek bevonását is tervezve. Elmondtam, hogy Fekete Gyulát nemcsak a pártállam vezetői, de még húsz éve is gúnyolták, amikor a magyar népesség fogyásáról beszélt. Ma már demográfiai helyzetünk javítása a kormányprogram része. Csoóri Sándor a világ magyarjait hazahívó üzeneteit fanyalogva fogadták húsz éve, ma ez is kormányunk kiemelt vállalása. Skrabski Árpád és Kopp Mária életművének üzenete a beteg és a szétvert közösségek miatt beteglelkű, szeretethiányos magyarságról, cselekvésre kötelez minket.

Azért ide jöttünk először, mert a magyar vidék évtizedek óta a legelhagyatottabb, s mi a vidékfejlesztés központjából szeretnénk indulni. A diagnózisokat már régóta ismerjük – terápia kell. Munkával szeretnénk segíteni Hazánkat. „Magyarország pillanatai drágák” -tanultuk Széchenyitől – aki ezt így folytatta: „a szép szavak és dagályos deklamációk pedig felette olcsók.”

Fazekas miniszter úr köszönte Andrásfalvy Bertalan a magyar földtulajdonról készített a nagybirtok veszedelmétől óvó tanulmányát – biztosítva bennünket arról, hogy az elfogadás előtt álló földtörvény nem a nagybirtoknak fog kedvezni. A Százak Tanácsa minden tagja és meghívottja segítségére számítunk a következőkben is.

Barátsággal: Szijártó István

iszijarto@freemail.hu +3630-2378079