2012 június 7-i találkozóról

Sokan jöttek el nyári szünetünk előtti utolsó találkozónkra a Várba tagjaink és meghívott barátaink, akik távollévőket szavazati joggal helyettesítik. Az első félóra az ügyvivő elnök szokásos tájékoztatója volt az elmúlt hónap eseményeiről. (néhány fontosabb ezek közül : a Civil Együttműködési Tanács Leányfalún tartott ülésén -melyet fontosnak tartottunk – Osztie Zoltán és Sutarski Konrád képviselték a Százak Tanácsát is. Magyaródy Szabolcs új könyvét – A nemzetért – bemutattuk, hasonlóképpen elhoztuk első példányait a Százak Tanácsa Táplálkozás és életmód -in memoriam Kopp Mária – konferencia kötetének, – JÓT S JÓL! – melynek bővített utánnyomását Keszthelyen a Kastélyban június 22.-én du 14.00 kor mutatjuk be.
Wittner Mária tagtársunkat a TF-en köszöntjük születésnapján, Isten éltesse! Készül a Duna TV számára Talpassy Zsombor portrésorozat filmje a Százak Tanácsa tagjairól – közös munkánkról. A soros elnökök egy életminőség és egy tájékoztatási munkacsoport létrehozását javasolják.
Jubileumi kötetünkhöz július 30-ig várjuk az életrajzokat és fotókat e-mailben.(Barna Erika grafotud@mail.inext.hu címén, vagy az enyémen: iszijarto@freemail.hu )
Az Eötvös Collegiumban az egyetlen fővárosi Teleki Pál szobornál adták át a Bethlen Gábor Alapítvány kurátorai – Bakos István, Bíró Zoltán és Lezsák Sándor az idei Teleki érdemérmeket. Gratulálunk Mózsi Ferenc tagtársunk kitüntetéséhez.) Ezután Bíró Zoltán Teleki Pál értékeléséről hallgattunk meg 10 perces előadást, dr.Kellermayer Miklós, dr. Murányi László és Batta György javaslatára foglalkoztunk az „elmaradt harangzúgással” (nyilatkozattal csatlakoztunk Lakitelek polgármesterének a történelmi egyházak vezetőihez írt nyílt leveléhez) majd az ülésen kezdettől részt vevő tagtársunk, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adott egy háromnegyedórás tájékoztatást a minisztérium munkájáról, a Darányi – terv illetve a vidékfejlesztési stratégia fő kérdéseiről. Ezt követően dr. Körmendy Béla, dr. Rókusfalvy Pál, Magyaródy Szabolcs, dr. Murányi László, dr. Márai Géza, Ferencz Éva, Bakos István, Kondor Katalin, dr.Szabó Imre, dr. Somodi István, dr.Sutarski Konrád, dr. Feledy Péter, M.Szabó Imre, dr.Báthory Katalin és Bottlik József megjegyzéseire, javaslataira -együttesen több mint negyven kérdésre három blokkban válaszolt dr. Fazekas Sándor, részletesen és meggyőzően fejtette ki a tárca álláspontját. A kérdések között természetesen szerepeltek a vitatott földbérleti szerződések és
dr. Ángyán József tagtársunk államtitkári lemondása is. A felszólalók többsége elismerését fejezte ki a Kormány és benne a Vidékfejlesztési Minisztérium teljesítményét és erőfeszítéseit értékelve – és többen intették óvatosságra a Kormányt a vidéken erősödő kritikus hangulat és az egyre késő igazságtételek, bírósági számonkérések miatt. Többségi egyetértés alakult ki abban, hogy segíteni kívánjuk javaslatainkkal és értékőrző, igazságkereső, valóban jószolgálati munkával, a nemzet ügyeit szívükön viselők összefogását segítve. Nem pusztán agrárbéke kell, hanem a szekeret is egy irányba kell húzni – ehhez pedig a legjobb erők összefogása kell.
A Százak Tanácsa elnökeivel való előzetes egyeztetés után javasoltam új tagjaink felvételét.(mindegyiküket legalább két tagunk javasolta felvételre az elmúlt hónapokban). Ha bármelyikük felkérése ellen két tagunk tiltakozik, akkor az továbbra is állandó meghívottunk marad. (a jelenlevők a tiltakozást dr. Naszlady Attila elnök Úrnál jelenthették be.)
Rubik Ernő mérnök,feltaláló, a Magyar Mérnök Kamara örökös Elnöke
Dr. Cey-bert Róbert Gyula író gasztronómus,keletkutató PhD tanár
Monspart Sarolta tanár, tájfutó világbajnok
Dr.Granasztói György történész egy.i tanár
Hegedűs Endre zongoraművész
Ferencz István építész
Dr. Kováts- Németh Mária egy.magán tanár .NYME Győr és Selye Egy.
Dr. Bardócz Zsuzsanna genetikus, biológus egy.i tanár MTA doktor
M. Szabó Imre közíró,TV szerkesztő
Batta György író, szerkesztő – Révkomárom
Gyimesi János tanár, sportszakíró, kosárlabda mesteredző
Dr. Samu Mihály jogász ny.egy.i tanár MTA doktor
May Attila mérnök, vívó olimpikon

Következő találkozóink időpontjai a Szentháromság tér 6 alatt, a MAGYARSÁG HÁZÁBAN: Szept.6, okt.4, nov.8, dec 13. (csütörtök 14.00-tól)
Tagjainkat és a távollevőket helyettesítő állandó meghívott barátainkat tisztelettel hívjuk és várjuk!

Jó nyarat kívánunk!

A soros elnökök : Bakos István, dr.Béres József, dr.Bíró Zoltán, dr.Naszlady Attila, Piukovics Gábor nevében is
dr.Szijártó István ügyvívő elnök

2012.június 16.