2010. szeptember 2.

2010. szept. 2.-án dr. Bene Éva főorvos vendégeként kezdte el a Százak Tanácsa 30 tagja első őszi találkozóját, melynek tárgya A NEMZETI MŰVELŐDÉS ÉS A MÉDIA helyzete volt.

A tanácskozás mottója: Egyetlen ország sem ment még tönkre attól, hogy tisztességesen költött iskoláira, közművelődésére – ellenkező példákat azonban ismerünk…

Néma felállással emlékeztünk augusztus 10.-én elhunyt kaposvári tagtársunk, barátunk Papp Árpád költő, műfordító, c. főiskolai tanárra. Szeretettel gratuláltunk Andrásfalvy Bertalannak, aki szept.1 óta Pécs városának díszpolgára.

Bíró Zoltán és Andrásfalvy Bertalan nagyívű előadásokban vázolták fel a nemzeti értelmiség hiányából, (kisebbségéből) adódó problémákat, a több évtizedes nemzetrombolás okozta károk helyrehozásának lehetőségeire, az ebből következő feladatokra is utalva. Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia soros elnöke konkrét teendőként: -egyebek mellett – a magyarság kulturális kataszterének elkészítését említette. Gedai István a történelmi tudat erősítésének fontosságáról, Koós Ferenc az iskola lehetőségeiről, Pozsgay Imre az alkotmány kérdéseiről beszélt. Örömmel hallgattuk Erkel Tibor beszámolóját arról, hogy – bicentenáriumán – júniusban posztumusz Magyar Örökség- Díjat kapott Erkel Ferenc életműve és az általa alapított Filharmóniai Társaság.

A média jelen helyzetéről – a médiatörvény körüli vitákról, s az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságról, a kormány intézkedéseinek folyamatos támadásáról -Kondor Katalin bevezetője után- azzal általában egyetértve, Schulek Ágoston, Andrásfalvy Bertalan, Bogár László, Kisida Elek, Papp Lajos, Somodi István, Körmendy Béla és Murányi László szóltak hozzá, illetve fogalmaztak meg kérdéseket. ( Egy emlékeztető nem adhatja vissza a nemegyszer szenvedélyes 20-30 perces monológok egymással gyakran vitázó mondanivalóját, a több mint ötórás eszmecsere lényegét. Andrásfalvy Bertalan javasolta, hogy készítsünk üléseinkről magnetofon felvételt s annak gépelt szövegét küldjük el megfelelő helyekre.)

Amiben a jelenlevők túlnyomó többsége egyetértett: jó irányban indult el a Százak Tanácsa által feltétlenül támogatott új kormány – s mi felkérések, pozíciók és fizetségek nélkül segíteni szeretnénk az általunk fontosnak tartott feladatok mielőbbi megoldásában, mert úgy látjuk nagyon sok múlik most személyi kérdéseken.

Nagyra értékeljük Orbán Viktor a nemzetközi pénzvilág hatalmasainak hadat üzenő magatartását, mellyel világossá tette, hogy a nemzeti érdekek képviseletét tekinti elsőrendű feladatának. Szeretnénk következő találkozóinkon a készülő nemzeti vagyonkataszterről -aminek készítését őszintén üdvözöljük – tájékozódni. Miniszter és államtitkár tagjainknak sok munkájukhoz egészséget, erőt és jó munkatársakat kívánunk.

Legközelebbi találkozóink a Várban (Szentháromság tér 6.) okt. 7 csüt. 14.00 nov.4 csüt. 14.00 dec.2 csüt. 14.00 Mindenkit barátsággal hívunk és várunk!

A Százak Tanácsa soros elnöksége: dr. Vizkelety Mariann, dr. Andrasofszky Barna, dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Bertók Loránd és dr. Gedai István nevében is tisztelő barátsággal: dr. Szijártó István ügyvivő elnök