2010. október 7.

 

A Százak Tanácsa 2010. október 7.-i összejövetelén először elhunyt tagtársunkra: Bánffy György Kossuth-díjas színművészre és az aradi vértanukra emlékezett néma felállással, majd ismertettem két nyilatkozatunk tervezetét, kérve javaslatokat a pontosításra.(melléklet)

Dr. Mikola István volt miniszter, képviselő, az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának elnöke, tartott bevezető előadást a humán erőforrások új kormányzati értelmezéséről és kezeléséről, a megvalósítandó célokról. A Kolontár községben történt ökológiai katasztrófáról, az adósságcsapdáról, s egyéb témákról is beszéltek tagjaink a három órás ülésen, melyen magnetofon felvétel is készült. (Dr.Kisida Elek, dr. Koós Ferenc, Bakos István, dr. Duray Aladár., dr. Bene Éva, dr. Naszlady Attila, dr.Körmendy Béla, dr. Erkel Tibor, dr. Andrásfalvy Bertalan, Ferencz Éva, dr.Báthory Katalin, dr.Tanka Endre, dr. Fekete György) Következő találkozónk nov. 4. csüt.14.00. a Várban. (Ez az utolsó nap a Fekete Gyula emlékére készülő kötet kéziratainak leadására.) Utolsó (ötödik) szemeszterét kezdte Kispesten a jezsuita templomban a dr. Kellermayer Miklós által szervezett szabadegyetem. A Tóth Ilona Díj átadása a SOTE dísztermében nov.16. 15.00.

Dec.2 (csüt.) 14.00 órakor kezdődő ünnepi ülésünkön átadjuk „ A Haza Embere” oklevelünket a tagjaink közül választottnak.

Bp.2010. október 8.

Tisztelő barátsággal a soros elnökség nevében: dr. Szíjártó István ügyvivő elnök