2010. december 2.

Idei utolsó találkozónkat december 2-án ünnepivé tették Gyulay Endre püspök Úr adventi gondolatai, Császár Angéla és Ferencz Éva művészek köszöntései. Kellermayer Miklós és
Gedai István szép laudációi után Mádl Ferenc tanár Úr, volt köztársasági elnökünk adta át Andrasofszky Barna és Andrásfalvy Bertalan részére A HAZA EMBERE köszönő okleveleinket. (Csete Ildikó sok munkáját ezúton is köszönjük. Vince László papírmerítő mesternek átadta a Százak Tanácsa köszönetét önzetlen támogatásáért. A tagjaink számára megrendelt emléklapokat elkészítette. Ezeket eljuttatom tagjainkhoz, illetve januári találkozónkon átadom. Mint majdnem minden – ez is pénzbe kerül. Köszönjük azoknak, akik támogatnak bennünket.) Az elmúlt napokban nyolcvanéves, súlyos betegségéből már otthon gyógyuló Hegedűs Lóránt püspök Úr szeretettel gratulál az elismerésekhez, s kíván mindenkinek áldott ünnepeket. Hasonlóképpen Böjte Csaba testvér, akinek köszöntő sorait és a Köztársasági Elnök Úr hivatalvezetője levelét ismertettem. Süveges Ildikó professzorasszony a Magyar Egészségügy Társaság elnöke külön köszöntötte Andrasofszky Barna alapító örökös elnököt.
(Miniszter tagtársunk, az államtitkárok és a képviselők „halaszthatatlan közfeladatok ellátása miatt” nem vettek részt találkozónkon) Bemutatkozott új tagtársunk Konrád Sutarski író, kulturális diplomata, Mózsi Ferenc Varsóban egy tanácskozáson tolmácsolta a Százak Tanácsa üdvözletét, Bakos István Teleki Pál szobrának budai elhelyezéshez kérte a Százak Tanácsa támogatását. (erről mindnyájan biztosítottuk).
Ezután Pozsgay Imre beszélt az alkotmány előkészítő bizottság munkájáról. Megköszönte tagjaink hozzá eljuttatott véleményét, Ő személyesen ezek többségét osztja.( Isten nevét a Himnusz első sorának idézésével javasoltuk, a Szentkorona pedig mint közjogi fogalom legyen a nemzetet összefogó történelmi szerepe szerint a törvényesség legmagasabb megtestesítője. Magyarország földje a Szent Korona tulajdona és részeiben sem adható el tulajdonként senkinek magyar állampolgárnak sem. Azelőtt sem tulajdonolhatta senki, legfeljebb birtokolta, használta a király….Ha a birtokos a nemzet tulajdonát képező föld értékét és épségét és ezzel a nemzet érdekeit sérti, vagy veszélyezteti a birtokos elveszíti birtokát, azt a nemzet más birtokába adhatja….)A bizottság javaslatait időközben mindenki megismerte. (A még eldöntendőnek jelzett kérdésekben a Százak Tanácsa a hagyományainknak is megfelelő kétkamarás országgyűlést támogatja.)
Tanácskozásunk dr. Balogh Zoltán és dr. Báthory Katalin környezetvédelmi tárgyú előadásaival folytatódott.
Január 6.-án 14.00 zárt ülés majd 15.00 a az oktatás-felsőoktatás kérdéseiről, február 3-án az egészségügy kérdéseiről beszélünk. Ismertettük a hozzánk érkező meghívókat, és szeretettel gratulálunk Buzánszky Jenő Prima Primissima, Czakó Gábor Prima-díjához. Császár Angela, a Rákóczi Szövetség és a posztumusz Tóth Ilona Magyar Örökség kitüntetéseihez.
Isten éltesse a születés és névnapokat ünneplő társainkat, áldott Karácsonyt és boldog Újévet kívánunk mindenkinek!
Soros elnökségünk:
Dr. Andrásfalvy Bertalan, dr. Andrasofszky Barna, dr. Bertók Lóránt, dr. Gedai István és dr. Vizkelety Mariann nevében is tisztelő barátsággal:

dr. Szijártó István ügyvivő elnök

 

Javaslatok 2011-re

A Százak Tanácsa jövőre lesz 15 éves. A másfél évtized kétharmada a szocialista – liberális kormányzás idejére esett. Nemzeti elkötelezettségünkben nézetkülönbségeink, belső vitáink ellenére mindig egységesek voltunk. Természetes volt számunkra az ellenállás erkölcs és nemzetrontó politikájukkal szemben. Ezt tükrözték állásfoglalásaink, nyilatkozataink. Április óta más a helyzet.

Segíteni szeretnénk a magyar országgyűlés és a kormány munkáját. Tagjaink közül hárman is felelős munkát végeznek a kormány tagjaiként, s még két tagunk országgyűlési képviselő. Lehetőségünk van minden elképzelésünket, javaslatunkat eljuttatni a legfőbb döntéshozókhoz. Ezért megnőtt a felelősségünk is.
Minden társadalmi, nemzeti kérdést a legfontosabb közügy: – „az élet tisztelete” – és „a szívünkben hordott jó ügy” felől közelítünk, s fogalmazzuk meg véleményünket állásfoglalások, nyilatkozatok, felhívások, tiltakozások formájában. Emberül és magyarul.
A Százak Tanácsa 70 éves átlagéletkora – túlnyomó többségünk „nagyapai szemlélete” (sok rosszat, nehézséget éltünk meg és bízunk abban, hogy gyerekeink, unokáink élete könnyebb lesz) meghatározza a napi politikához való viszonyunkat. Vállalt küldetésünk: a nemzetpolitika segítése, a magyarság összefogása az örök emberi értékek felmutatása a kultúra, a tudomány, a vallás, az iskola, az egészségügy, a sport, a művészetek segítségével.

A 2011. év találkozóira az éppen időszerű kérdések megvitatása mellett nyilvános tárgyalásra javaslom január 6-án 15. 00 – órakor Szilvácsku Zsolt kutató, egyetemi oktató húszperces bevezető előadását az ORSZÁGÉPÍTŐ TERVEZÉS kérdéseiről. Hazánk felemelkedése új szemléletet és gyakorlatot követel. Az előadás megalapozza a következő hónapok találkozóin az egyéb szakterületek gondjairól kezdeményezett beszélgetéseinket. Reményeim szerint irányt is ad ezeknek. (A tanulmány a KÉSZ felkérésére készült, olvasható a „Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet” c. 2010 decemberében megjelent kötetben.) Ezt követően az oktatásügy új törvénytervezeteiről (felsőoktatási, közoktatási törvény és a pedagógus életpálya modell) mondják el véleményüket tagjaink. (Tízperces bevezetőre Nagy László úr vállalkozott.)

Több tagunknak jelent meg új könyve, amit szeretnénk figyelmetekbe ajánlani.(Albert Gábor, Czakó Gábor, Duray Miklós, Jobbágyi Gábor, Kellermayer Miklós, Naszlady Attila, Papp Lajos, Sutarski Konrád) Elkészült, s januári találkozónkon kézbe vehetitek a Százak Tanácsa Fekete Gyula emlékének ajánlott kötetét. („Itt élned, élned kell”)

Február 3-án, csütörtökön 15.00 órától az egészségügy teendőiről beszélünk meghívott vendégeinkkel.
Következő találkozóinkon szeretnénk az erkölcsi -lelki nevelésről, a sport és a művészet szerepéről beszélni, a termőföldről, gyógyvizeinkről, idegenforgalmunkról, természeti és épített környezetünkről, a sajtóról.
Fontos beszélnünk a vidéki Magyarország helyzetéről. Javasolnék egy „Kert-Magyarország” konferenciát szervezni valamelyik vidéki városunkban. (A 2000 tavaszán Kaposváron rendezett tanácskozást is folytatva, bemutatva a mai helyzetet) Természetesen minden tanácskozásunkon beszélünk a világ és az itthon és a nagyvilágban élő magyarok időszerű problémáiról.

A szokásos 10 találkozón kívül szeretnénk más civil szervezetekkel együttműködve több vidéki összejövetelt szervezni.

A Százak Tanácsa 15 évét összefoglaló kötetet ősszel kiadhatjuk, tagjainktól választ kérve: mit kellene adnunk a nemzetnek? Címnek javaslom: „Emberit, s magyart” (Ady versének előző sora: nagyot és szépet)

Köszönettel, tisztelő barátsággal: a SZÁZAK TANÁCSA soros elnökei: dr.Vizkelety Mariann, dr.Andrásfalvy Bertalan, dr.Andrasofszky Barna, dr. Bertók Lóránd, dr. Gedai István dr. Szijártó István ügyvivő elnök

2010. december 22.

Tisztelt 2011 évi soros Elnökök, a Százak Tanácsa sorsát szíveteken, vállatokon viselő barátaim, kérem javaslataitokat a további programokra.

Köszönettel. Sz.István (06302378079 iszijarto@freemail.hu )